0% vennootschapsbelasting

6 juli 2017
Uitgekeerde winsten belasten, investeringen niet
De discussie over de bedrijfsbelastingen laait weer op. Laten we het eenvoudig houden en de vennootschapsbelasting op 0% brengen, zegt fiscaal expert Michel Maus. Op voorwaarde natuurlijk dat bedrijven hun winst herinvesteren in onze economie. Winst die aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, moeten we uiteraard wel belasten.

Het belooft een spannende zomer te worden voor de fiscalisten en bij uitbreiding voor de ganse bevolking. Binnen enkele weken gaat de regering immers haar plannen voorleggen voor een hervorming van de vennootschapsbelasting. En het ziet er niet goed uit. Premier Michel liet immers al weten dat er enkel ruimte is om “iets te doen” voor de KMO’s, maar niet voor de grote ondernemingen en de multinationals.

Moord en brand, schreeuwde het VBO en terecht. Multinationals mogen dan wel jarenlang fiscaal zijn bevoordeeld ten overstaan van KMO’s, maar dat betekent niet dat we nu het tegenovergestelde moeten doen. All animals are equal, weet je wel.

Maar dat er iets moet gebeuren is evident. Met 33,99% heeft ons land het derde hoogste belastingtarief in de vennootschapsbelasting van alle OESO-landen, na de USA met 35% en Frankrijk met 34,43%. En de wereld staat niet stil. Heel wat landen zijn op de hervormingstrein gesprongen en willen hun belastingtarief verlagen. De USA en GB willen naar 15%, Luxemburg naar 18%, Nederland naar 20% en Frankrijk naar 25% om er maar enkelen te noemen.

Volgens de geruchten zou de regering het tarief voor KMO’s willen verlagen tot 25% maar daarmee gaan we internationaal geen stap vooruit zetten. Met een tarief van 25% blijft België even aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders als voor pakweg alpine-skiërs en koraalrifduikers.

En hoe moet het dan wel zal u zich afvragen? Wel waarom geen 0%-belasting? Pardon? Ja, ja, 0% belasting voor alle Belgische vennootschappen. Voor u nu stopt met verder lezen moet u daar toch eens over nadenken. Onze vennootschappen, groot en klein, zijn en blijven de motor van onze economie en van onze welvaart. Nu worden vennootschappen zeer zwaar belast op hun winst waardoor ze minder eigen middelen hebben om te investeren en werkgelegenheid te creëren.

Dus waarom zouden we onze vennootschappen dan niet gewoon vrijstellen van vennootschapsbelasting, op voorwaarde uiteraard dat ze hun winst effectief herinvesteren in onze economie in een termijn van pakweg twee jaar. Als de vennootschappen deze voorwaarde niet respecteren, kan de winst dan uiteraard wel belast worden.

En om het vrijstellingssysteem betaalbaar te houden moeten we uiteraard ook de winst die aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd substantieel gaan belasten, net als de meerwaarde die de aandeelhouder realiseert bij de verkoop van zijn aandelen. En dat mag op zich geen probleem zijn. Door de 0%-belasting zal de vennootschap immers zijn eigen toegevoegde waarde fors kunnen optrekken en dus ook de waarde van de aandelen.

Met een 0%-tarief zou ons land dus een aantrekkelijke fiscale oase kunnen zijn in het hart van Europa en zo heel wat buitenlandse investeringen aantrekken. En het 0%-tarief koppelen aan de verplichting om de vrijgestelde winst te herinvesteren zal de economie ook doen boomen. Er is echter maar één minpuntje. Het herinvesteren van de vrijgestelde winst moet om het even waar in de Europese Unie kunnen.

Bedrijven verplichten om uitsluitend te investeren in de Belgische economie, wordt in de Europese Unie immers niet aanvaard. Daarvoor zouden we uit de Europese Unie moeten stappen, dus misschien hebben de Britten het met hun Brexit al bij al dan toch nog niet zo slecht bekeken.

Michel Maus