Belastingen: koester de controleur

1 juni 2017
Belastingcontroles leverden in 2015 ruim 360 miljoen euro op voor de Belgische schatkist. Maar het had veel meer kunnen zijn, zegt fiscaal expert Michel Maus. Onbegrijpelijk dat er bespaard wordt op belastingcontroleurs. Want die brengen meer op dan dat ze kosten. Heeft de Belgische staat geld teveel misschien?
1 keer om de 122 jaar

Michel Maus

Het jaarverslag van de FOD Financiën is uit! Niet onmiddellijk uw kopje thee waarschijnlijk. Maar tussen de droge cijferreeksen en statistieken zit zowaar verontrustend nieuws verscholen. Voor de vakbonden alvast de aanleiding om stevig te protesteren bij de regering. En niet geheel onterecht.

Wat blijkt? Het aantal belastingcontroles neemt een duik. De controles op de personenbelasting daalden op twee jaar zelfs met maar liefst 49%. Ontluisterend maar niet onverwacht, zeggen de vakbonden. Dit krijg je als je blijft snoeien in het personeelsbestand van de FOD Financiën. En ze hebben een punt.

Even een rekensommetje op basis van de cijfers van 2015. In ons land moeten 6.920.576 mensen personenbelasting betalen. Daarvoor zijn er 1.285 belastingcontroleurs. Die konden 56.717 dossiers grondig controleren. (Twee jaar voordien was dat nog bijna dubbel zoveel).

M.a.w. op 1 jaar tijd wordt 0,82% grondig gecontroleerd. Je hebt dus 122 jaar nodig om iedereen te controleren. Zelfs als de levensverwachting nog verder stijgt, krijgt elke Belg dus met moeite één keer in zijn leven de belastingcontroleur over de vloer.

Goed, zult u zeggen. Maar heeft het zin om echt iedereen tot en met de hoogbejaarde oma te controleren? Wellicht niet. Maar uit het jaarverslag blijkt bijvoorbeeld wel dat 238.636 mensen helemaal geen personenbelastingaangifte gedaan hebben in 2015. Minstens een indicatie om eventueel te controleren, zou je denken. Maar zelfs dat blijkt nauwelijks te lukken

Nochtans controleren loont. Van de 56.717 personen die de fiscus in 2015 heeft gecontroleerd, moesten 34.995 personen een fiscale rechtzetting ondergaan. Een slaagpercentage dus van 61,70%. En dat leverde 361 miljoen euro aan extra belastinginkomsten op. Elke extra controleur verdient zichzelf dus dubbel en dik terug. Snoeien in het personeelsbestand is dus bedenkelijk en zelfs contraproductief.

De regering doet er dus goed aan om te beseffen dat alle overheidsdepartementen maar kunnen koken met de oogsten van de FOD Financiën. Een goed onderhouden moestuin is dus de bron van alle succes.

Lees meer van Michel Maus: