1 Korea + 1 Korea = 1 Korea

25 november 2017
Als je het buitenlandse nieuws een beetje volgt, moet je tot de conclusie komen dat Noord- en Zuid-Korea elkaars aartsvijanden zijn. En dat de spanning oploopt. Er hangt oorlog in de Koreaanse lucht. Nochtans streven Noord- en Zuid-Korea hetzelfde doel na: de eenmaking van het Koreaanse schiereiland.

Dat blijkt al uit de namen van de twee landen. Wij zeggen samen met de rest van de wereld Noord- en Zuid-Korea, maar in de officiële benamingen komen die voorvoegsels noord en zuid niet voor. Ze noemen zichzelf de Democratische Volksrepubliek Korea en de Republiek Korea. Nikst noord en zuid, gewoon Korea. Punt.

We lopen even met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis: ooit was het Koreaanse schiereiland een keizerrijk. De laatste keizerin, Myung Sung, werd vermoord en Korea werd bezet door Japan. De tweedeling kwam er na de Tweede Wereldoorlog: het noorden kwam in de Russische invloedssfeer, het zuiden in de Amerikaanse. Dat is zo tot op vandaag, maar die toestand is tijdelijk, hopen ze aan de twee kanten van de grens.

De nuances zullen we morgen te horen krijgen, als Remco Breuker aanschuift aan de Interne Keukentafel. Remco Breuker is hoogleraar Koreakunde aan de universiteit van Leiden. En we zullen het maar zeggen zoals het is: hij is een Koreapessimist. Het loopt fout af, voorspelt hij. De vraag is niet of, maar wanneer het Noord-Koreaanse leger de grens oversteekt en het land herenigt onder de rode vlag.

En de vraag is ook hoe de heer Trump daarop zal reageren...

 

Radio 1 Select