1 op de 10 jongeren verlaat laaggeletterd het secundair onderwijs

8 september 2015
In Vlaanderen verlaat één op de tien jongeren laaggeletterd het secundair onderwijs. Daardoor is het voor die jongeren vaak erg moeilijk om een plaats te vinden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De Week van de Geletterdheid brengt het probleem onder de aandacht en biedt oplossingen.

Geletterdheid is een ruim begrip: het gaat niet enkel over het taalniveau, maar ook om de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken.

Het kunnen interpreteren van cijfergegevens en gebruik kunnen maken van ICT en multimedia zijn even belangrijk als taalvaardigheid.

Om de geletterdheid van leerlingen die het secundair verlaten te herhogen, hebben heel wat scholen projecten lopen. In het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent is Thijs Mackelberg taalcoach. Hij ondersteunt leerkrachten om op elk moment aandacht te hebben voor geletterdheid.

JONG EN GELETTERD

De Week van de Geletterdheid:

-informeert het brede publiek, leraars, begeleiders…en politici over (laag)geletterdheid in Vlaanderen

-sensibiliseert over het belang ervan en neemt het taboe weg

-activeert om het probleem aan te pakken en reikt oplossingen aan

Meer info op www.weekvandegeletterdheid.be.

Radio 1 Select