1 op de 4 eerstejaarsstudenten strandt: "Dit zijn harde cijfers"

4 oktober 2016
2.400 eerstejaarsstudenten aan de KULeuven hebben dit academiejaar nog geen 30 procent van de studentenpunten gehaald. Dat wil zeggen dat één op de vier er niet in slaagt om voor drie vakken een voldoende te halen en dat ondanks drie examenkansen in de loop van het jaar. Dat heeft tot gevolg dat zij niet aan het tweede jaar van hun opleiding mogen beginnen, maar wel een nieuwe kans in een andere studierichting krijgen.
Het is de eerste keer in Vlaanderen dat een universiteit een dergelijke maatregel oplegt.

"We vinden dat we studenten zo'n tijdsverlies en mislukking niet mogen aandoen", zegt vicerector Didier Pollefeyt. "Daarom: wie er niet in slaagt om na drie examenzittijden drie vakken met succes af te ronden, mag niet meer starten in het volgende jaar."

2.400 eerstejaarsstudenten haalden dit academiejaar geen 30 procent van hun studiepunten. Volgens Pollefeyt is dat veel, maar er is een belangrijke nuance. "Concreet betekent het dat we 600 studenten die anders zonder uitzicht op succes zouden doorgaan, nu op tijd een tweede kans geven", zegt hij.

Opvallend: alleen al de aankondiging van de maatregel heeft blijkbaar effect, want de voorbije twee jaar steeg het aantal eerstejaars dat wel 30 procent van de studiepunten haalt voor het eerst weer met 2,5 procent.

Harde cijfers

Ook Professor Filip Staes, programmadirecteur Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van de KU Leuven, reageerde. "Het zijn harde cijfers", zei hij in De Ochtend. Maar tegelijkertijd worden de studenten ook beschermd:

Bron © deredactie.be