"In 2003 was al duidelijk dat ze niet konden blijven"

25 augustus 2016
Djellza is een Kosovaars meisje van 16 dat al haar hele leven in België woont. Maar middenin de zomervakantie werden zij en haar ouders opgepakt en opgesloten in een opvanghuis.

7 procedures in totaal

Volgens Freddy Roosemont, directeur-generaal van dienst vreemdelingenzaken, was het echter al veel langer duidelijk dat de ouders van Djellza niet in België konden blijven: 

"Al in 2003 werd duidelijk dat ze hier niet konden verblijven. Ze kwamen toen van Duitsland, waar ze ook niet konden blijven."

Al in 2003 werd duidelijk dat ze hier niet konden verblijven

Daarna is het gezin een verzameling procedures gestart, 7 in totaal, steeds met negatief antwoord. Het gezin werd dan ook telkens aangemaand het grondgebied te verlaten.

"De ouders zijn in gebreke gebleven"

Hoe kan het eigenlijk dat mensen 16 jaar lang procedures kunnen blijven aanspannen?

"Alle procedures die gestart worden, worden ook onderzocht. 5 keer zijn ze een medische procedure opgestart, nooit bleek dat gegrond. Eigenlijk zijn de ouders hier in gebreke gebleven, want zij moesten weten dat hun verblijf in België slechts tijdelijk was."