2019, een jaar vol verwarring

30 december 2019
Het is een heftig jaar geweest, 2019. Er was straatprotest in Hong Kong, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

Er waren burgeroorlogen die mensen op de vlucht joegen, de Brexit verdeelde de Britse samenleving én Europa. In Belgiê waren er aanslagen in Antwerpen en een brand in een asielcentrum...Er waren de klimaatspijbelaars, opmerkelijke verkiezingsresultaten. 

Joris Vergeyle maakte dit jaaroverzicht: