27 EU-leiders akkoord over herstelfonds en bijkomende klimaatinspanningen

11 december 2020
Europa gaat de klimaatdoelstellingen aanscherpen. De scherpere ambitie moet de Europese Unie toelaten om in 2050 klimaatneutraal te worden. Polen lag lang dwars en wilde meer geld om de overstap naar groenere energie te maken. Over het herstelfonds is er eerder al een akkoord gesloten.

Voorzitter Charles Michel is tevreden dat alle 27 leiders zich achter het engagement scharen om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen.

De scherpere ambitie moet de Europese Unie toelaten om in 2050 klimaatneutraal te worden. Momenteel staat de doelstelling voor 2030 op 40 procent minder uitstoot dan in het referentiejaar 1990, maar de meeste leiders zijn het erover eens dat dat cijfer beter moet. De Europese Commissie heeft de lat op "minstens 55 procent" gelegd en de lidstaten lijken daarmee nu te kunnen instemmen.

 

Er volgen wel nog mogelijk moeilijke onderhandelingen met het Europees Parlement. Dat wil de uitstoot tegen 2030 beperken met 60 procent.

Akkoord over herstelfonds

Over het Europese coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting is er wel een akkoord. Daardoor komt er in totaal 1.800 miljard euro vrij, waarvan meer dan 700 miljard bedoeld is om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

Dat geld was eerder geblokkeerd door Hongarije en Polen. Beide landen hadden fundamentele bezwaren tegen het mechanisme, waardoor Europa subsidies zou kunnen tegenhouden voor landen die de principes van de rechtsstaat niet naleven.

Er is nu een toegeving aan Hongarije en Polen: ze kunnen tegen een dergelijke ingreep bezwaar maken bij het Europese Hof van Justitie, en zolang die beroepsprocedure kan Europa de fondsen niet bevriezen.

Bron: vrtnws.be en De ochtend