35 jaar oude scholekster gevonden. "Uitzonderlijk!"

20 december 2016
Ornithologen van het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben een scholekster van 35 jaar oud gevonden. En dat is uitzonderlijk, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

De vogel is gevonden aan de Ijzermonding, dichtbij Nieuwpoort. Een aantal ornithologen waren vogels aan het ringen en vonden een exemplaar met een ring uit 1982.

De vondst van een bejaarde vogel is nogal uitzonderlijk. Over het algemeen leven grote vogels langer dan kleine vogels. “Vooral vogels in de nestfase sterven snel aan ondervoeding, onderkoeling en predatie,” legt Rodts uit.