50 jaar jeugdbeschermingswet: wat met de ouders?

8 april 2015
Sommige jongeren krijgen te kampen met moeilijkheden in hun jeugd, bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie, een lastige puberteit, ... Of ze willen gewoon even afstand nemen van alles.

Voor die jongeren zijn er verschillende soorten opvang en instellingen waar ze tot rust kunnen komen, hun gedachten kunnen ordenen en uiteraard ook begeleiding kunnen krijgen om weer met beide voeten in de samenleving te staan.

Soms gaat het over thuisbegeleiding of dagopvang en pleeggezinnen. Soms gaan jongeren naar een open- of gesloten instelling, al dan niet na de tussenkomst van een jeugdrechter.

Ook voor de ouders is begeleiding in die periode belangrijk. Dat kan ervoor zorgen dat de band tussen ouder en kind terug sterk (of sterker) wordt en dat het gezin terug als een harmonieus geheel kan functioneren na de opname. Hautekiet zoekt getuigenissen.

Zo doet Xenia haar verhaal: "Toen ik uit de instelling kwam, was de band met mijn ouders nog slechter".

Ook Veronica is kritisch: "Als kind werd ik niet geloofd. Als ouder word ik niet gehoord"

 

REAGEER

Werd jouw zoon of dochter al opgenomen in een instelling, pleeggezin of kreeg hij/zij al eens wekelijkse begeleiding? Was de hulp toereikend? Hoe werd jij als ouder begeleid? 

Anoniem reageren kan via hautekiet@radio1.be.

 

Herbeluister ook het gesprek met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in De Ochtend.

 

Foto © Miss A

Radio 1 Select