60 procent van de Nederlandse bevolking gelooft nog in wonderen

24 februari 2020
God is dan misschien wel dood voor heel veel mensen, maar het mirakel niet. Meer dan 60 procent van de Nederlanders gelooft erin, volgens een onderzoek van KRO-NCRV.

Volgens Laetitia Van der Lans, hoofd levensbeschouwing bij de Nederlandse omroep KRO-NCRV, leeft het wonder nog onder heel wat Nederlanders.

Maar liefst 60 procent van de Nederlandse bevolking gelooft nog in mindere of meerdere mate in een wonder of mirakel. Het gaat dan om wonderbaarlijke genezingen, gebeurtenissen of alledaagse dingen die men prachtig vindt en als een wonder ervaart, zoals de natuur die weer tot bloei komt of een prachtige regenboog.

Wonderen hebben altijd een prominente plaats in de katholieke culturen gehad. Maar juist uit dit onderzoek komt naar voren dat bij de mensen die in wonderen geloven, de katholieke groep op de laatste plaats komt. De moslims en de andere christelijke groepen scoren hoger.

“Wij denken dat dat te maken heeft met de actieve betrokkenheid bij het geloof. Katholieken in Nederland noemen zichzelf vaak katholiek, maar zijn er niet zo actief mee bezig. Als je vaker naar de vieringen gaat of dat een grote rol in je leven speelt, dan is het geloof in wonderen ook groter”.

“Wat ook opvalt is dat wanneer het leven keerpunten kent, zoals een geboorte, dood, ziekte, en andere grote veranderingen, er meer wonderen voorkomen. En als alles goed gaat in je leven, sta je minder open voor wonderbaarlijke dingen”.

“Bovendien zouden mensen met beroepen zoals dokter, politieagent of hulpverlener, vaker een wonder meemaken. Dat kan dus ook te maken hebben met die keerpunten”.

Beluister het volledige gesprek met Laetitia Van er Lans:

Lees ook: