Aan alle kandidaat-pleeggezinnen...

20 oktober 2015
Meer dan 1800 Vlamingen hebben zich al kandidaat gesteld om vluchtelingen in huis te nemen. Pleegzorg Vlaanderen waarschuwt dat alle kandidaat-opvanggezinnen goed moeten nadenken voordat ze een vluchteling in huis nemen. Lieve Devijver, mevrouw Willy Kuijpers, oud-burgemeester van Herent, reageert.

Als er iemand ervaring heeft met de opvang van pleegkinderen, is het Lieve Devijver wel. In totaal heeft ze thuis 40 pleegkinderen gehad: twee vaste, en dan nog een heel aantal voor een kortere periode. Ook zij deelt de mening van Pleegzorg Vlaanderen:

"Potentiële pleegouders moeten vooral zichzelf kennen: 'Wat kan ik allemaal aan? Hoe is mijn leven ingericht?' Aan al die dingen moet je vooraf denken."

Een rationele keuze dus. Maar, zo stelt Devijver, toch blijft het ergens een emotionele keuze, die je nooit vooraf perfect kan inschatten:

Het is ook springen in een diep zwembad, waarvan je echt niet weet hoe het verder zal gaan, ook al heb je veel nagedacht.

Mensen moeten vooral beseffen dat het zeker niet altijd gemakkelijk zal zijn. Met het ene pleegkind loopt alles goed, de ander verlies je op den duur uit het oog. Maar er zijn natuurlijk ook mooie kanten: "Je krijgt een grote wereld. Niemand kan zo veel op reis gaan als ik. De wereld is eigenlijk op mijn schoot gekomen."

De centrale boodschap: Denk goed na voor je beslist. En als je er dan nog steeds voor wil gaan: "Doe je keuze en bemin je keuze." 

Zelf pleegouder worden? Meer info vind je hier.

Foto © Getty Images