Aan wie doneer jij tijdens Music for Life?

17 december 2017
Morgen is het zo ver, dan start de Warmste Week van Music for Life. Misschien doen jouw kinderen mee met de koekenbak of organiseer je zelf iets om geld in te zamelen. Maar aan wie geef je dan die bijdrage? Geef je aan een lokaal project of aan een grotere organisatie? Joke Perseyn van de Hogeschool Gent deed onderzoek naar het geefgedrag van jongvolwassenen.

Uit onderzoek van de Hogeschool Gent blijkt dat van alle jongvolwassenen bijna 40 procent een voorkeur heeft voor lokale projecten. "Lokaal, dat kan een voorziening voor mensen met een beperking naast de deur zijn of een vriendin die iets voor de straatkinderen in Columbia wil doen. Lokaal kan dus in het buitenland zijn. De lokale link is dan de persoon die ze kennen.”

Music is for Life is voor kleinere organisaties de manier om naamsbekendheid te krijgen. “Ze komen op de nationale radio. Dat is onbetaalbaar voor kleine organisaties. Veel organisaties krijgen ook minder subsidies. Fondsenwerving is vaak de enige manier om het hoofd boven water te houden.”

Bij kleine organisaties ontbreekt het vaak aan professionalisering. “Veel organisaties weten wie er geeft en wat ze geven maar ze kennen de persoon te weinig. Er wordt te weinig verbinding gemaakt. Grote organisatie hebben een lange fondsentraditie.” Zij weten hoe ze mensen kunnen bereiken en aan zich kunnen binden, denk maar aan de brief waarin gevraagd wordt om opnieuw te doneren. “Bij crisishulp geven mensen wel eerder aan grote organisaties omdat het vertrouwen daar is.”

Radio 1 Select