Aantal doden in het verkeer stijgt opnieuw, fietsers zeer kwetsbaar

3 oktober 2019
Het aantal doden in het verkeer bij ons stijgt opnieuw, nadat de cijfers zeven jaar op rij een daalden. Dat meldt het nationaal verkeersinstituut Vias. Vooral voor fietsers zijn de resultaten zeer slecht.

Het is duidelijk: het gaat niet goed met het verkeer bij ons. En dan gaat het niet over de files, maar over de verkeersveiligheid: het aantal verkeersdoden stijgt weer zorgwekkend. Zeven jaar op een rij daalde het aantal doden in het verkeer, maar nu is die trend dus omgebogen: "Er waren in de eerste zes maanden van het jaar 306 doden in het verkeer. In Brussel bleef de situatie nagenoeg gelijk, maar Vlaanderen én vooral Wallonië doen het écht slecht", zegt Stef Willems van Vias.

"Verklaringen hebben we nog niet. Duidelijk is wel dat het aantal ongevallen met letsels daalt, met 3 procent. Dat is positief natuurlijk, maar de aard van de ongevallen is dus veel ernstiger. Met meer doden als gevolg. Bij de autorijders gaan we van 113 naar 139 doden. Motorrijders doen het zeer slecht: van 23 naar 44 verkeersdoden."

Maar de fietsers zijn duidelijk zéér kwetsbaar: "We noteerden al 48 fietsdoden dit jaar, dat aantal is nog nooit zo hoog geweest. En vooral in Wallonië is de balans heel zwaar. Daar vielen er 15 fietsdoden, vorig jaar geen enkele", klinkt het bij Vias. "De fiets is trouwens het enige vervoersmiddel waarbij we op langere termijn een structurele stijging zien van het aantal dodelijke slachtoffers."

Forse cijfers, duidelijk. Verklaringen daarvoor zijn er niet, mogelijk heeft het te maken met het groeiend aantal fietsers, dat ook langere afstanden aflegt, al valt dat moeilijk te becijferen en te bewijzen. Elektrische fietsen? Op het eerste zicht niet: van de 15 doden in Wallonië, reden er 14 met een klassieke fiets.

"Die cijfers, da's een wake up call, de voorbije tien jaar zijn de aantallen eigenlijk niet genoeg verbeterd. Niet bij voetgangers, maar zeker ook niet bij fietsers. Volgend jaar organiseren we een nieuwe Staten-Generaal om maatregelen te nemen en om de negatieve tendens om te buigen."

Bron: vrtnws.be