ADHD of slaaptekort?

3 december 2015
Vraag: een overbeweeglijk, ongeremd kind dat snel is afgeleid lijdt aan ....? Wat een open deur, ADHD natuurlijk. Of voluit: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.
 
Als ouders professionele hulp zoeken voor een kind met die eigenheden, maken ze inderdaad veel kans dat die diagnose wordt gesteld.
 
En welk middel kan ervoor zorgen dat het kind minder verstrooid is en zich beter kan concentreren en beheersen? Antwoord: metylfenidaat, beter bekend onder de merknaam Rilatine.
 
Uit een grote doorlichting van het Cochrane Centre - een internationale, onafhankelijke, non-profit organisatie die zorgverleners, beleidsmakers en patiënten helpt bij het nemen van beslissingen over gezondheidszorg - blijkt dat het gebruik van medicatie om ADHD-achtige symptomen aan te pakken op zeer wankele wetenschappelijke bewijsvoering is gestoeld.
 
De Nederlandse kinderpsychologe en slaapexperte Marjan van den Dool schreef naar aanleiding van die studie een opiniestuk in De Volkskrant. Ze betoogt dat kinderen met een chronisch slaaptekort ook heel vaak symptomen als impulsiviteit, concentratiestoornissen en hyperactiviteit vertonen...
 
Wacht eens, wat is een van de bijwerkingen van metylfenidaat? Meer moeite met in- of doorslapen. Het tijdschrift van de Amerikaanse Vereniging van Pediaters publiceert in haar decembernummer trouwens een studie die een expliciet verband legt tussen ADHD-medicatie en slaapproblemen. 
 
Dat begint wel heel erg op een vicieuze cirkel te lijken. Benieuwd naar de visie van Stijn Vanheule, psycholoog en ADHD-expert van de Universiteit Gent. Wordt ADHD bij ons vaak verward met slaaptekort? Can the circle be unbroken?