Adoptiekinderen zijn handelswaar geworden

2 november 2016
De Nederlandse jeugdbescherming komt vandaag met het opmerkelijk advies om geen buitenlandse kinderen te adopteren. Ina Hut, tot 2009 directeur van wereldkinderen, vertrok bij de organisatie omdat ze tot de vaststelling kwam dat adoptie gecommercialiseerd is. Iets wat het advies van de Nederlandse jeugdbescherming nu bevestigt.

Volgens de raad zorgt adoptie ervoor dat oplossingen in het geboorteland, zoals pleegzorg, niet genoeg ontwikkeld worden. Internationale adoptie belemmert immers de opbouw van een jeugdbeschermingssysteem in het land van herkomst. Ina Hut beaamt dit.

Adoptie en adoptiekinderen zijn een handel geworden.

Volgens Hut zijn er in China kinderen die op papier vondeling worden gemaakt terwijl ze dat helemaal niet zijn. Het gaat zelfs zo ver dat weeshuizen het aanmoedigen. 

Directeuren van kindertehuizen betalen voor het aanbrengen van kinderen.

Ook de autoriteiten treffen hier schuld volgens Ina Hut. Ze zijn immers van deze handel op de hoogte en doen er niets aan. Zolang de internationale gemeenschap niets doet aan dergelijke praktijken, kan de Nederlandse jeugdbescherming niet anders dan dit advies aanhouden.