"Advocaten scoren qua publiek vertrouwen ergens tussen politici en kindermoordenaars"

11 november 2017
Elke week vragen we iemand om een brief te schrijven aan zijn of haar held. De held van de week voor Jan Verheyen is Jef Vermassen, voor zijn rol in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. "Soms, heel af en toe, slaagt een advocaat erin een constructieve, inspirerende rol te spelen in dat ingewikkelde spel van de rechtstaat."

Beste Jef Vermassen,

Ik schrijf u omdat u mijn held van deze week bent. Het is niet evident om een advocaat als ‘held van de week’ uit te roepen, want als beroepsgroep scoren advocaten qua publiek vertrouwen ergens tussen politici en kindermoordenaars. Het zijn glibberige gladpraters, met een geweten dat over een handige aan– en uitknop blijkt te beschikken. Zo leerden we althans in het uitstekende ‘De strafpleiters’ op Canvas waarin interviewer Gilles De Coster en passant een nieuw wereldrecord vestigde in de categorie ‘verbaasd de wenkbrauwen optrekken’.

In de complexe structuur van de rechtsstaat hebben we advocaten nodig. Soms, heel af en toe, slaagt een advocaat erin een constructieve, inspirerende rol te spelen in dat ingewikkelde spel

Als ik u en uw collega’s zij aan zij zie staan ginnegappen met de Aquino’s, of een bende juichende drugdealers naar de uitgang begeleiden na een vrijspraak door procedurefouten, denk ik, zoals de meeste van mijn medeburgers ook wel eens: "wie gelooft die mensen nog ?".

Maar dat is natuurlijk demagogisch en populistisch en nog andere woorden eindigend op –isch. Want in de complexe structuur van de rechtsstaat – waarvoor tot nader order geldt wat ook voor het kasplantje genaamd democratie geldt: het is niet bepaald een sluitend systeem, maar we hebben vooralsnog geen beter gevonden - hebben we advocaten nodig. En soms, heel af en toe, slaagt een advocaat erin een constructieve, inspirerende rol te spelen in dat ingewikkelde spel.

Het proces tegen de daders, tja, dat zal mogelijks samenvallen met de opening van Uplace en de feestelijke inhuldiging van de Oosterweelverbinding

Die rol was de afgelopen weken de uwe, meester Vermassen. Het was dankzij uw goed getimede interventies dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel, één van de schandalen die als een sluier van schaamte over justitie hangt, in een stroomversnelling kwam. Of dat zal leiden tot meer duidelijkheid, laat staan het noemen van man en paard, valt nog af te wachten. En het proces tegen de daders, tja, dat zal mogelijks samenvallen met de opening van Uplace en de feestelijke inhuldiging van de Oosterweelverbinding, om u een idee te geven van mijn optimisme ter zake.

Maar aan u zal het niet gelegen hebben, want u stelt zich opnieuw bloot aan de rancune van onderzoeksrechters en de amper verholen afgunst van confraters en het kwekkende cordon opiniemakers

Maar aan u zal het dus niet gelegen hebben, en dat is correct en best ook wel dapper. Want u stelt zich opnieuw bloot aan de rancune van onderzoeksrechters en de amper verholen afgunst van confraters en het kwekkende cordon opiniemakers. Ik geloof zelfs dat uw verontwaardiging in deze oprecht was. Oprechtheid en het dienen van de goede zaak, grotere complimenten kan ik een advocaat niet geven.

En daarom, waarde meester Vermassen, bent u mijn held van de week.

Grote groet,
Jan Verheyen