Agentschap Integratie en Inburgering: "We krijgen genoeg middelen en er zijn geen wachtlijsten"

28 februari 2018
Vandaag vallen de eerste ontslagen bij het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Sommigen twijfelen eraan of het Agentschap nog kan blijven doen wat het tot nu toe deed. Maar volgens directrice Leen Verraest is er daartoe geen reden.

Door de herstructurering bij het Agentschap moeten de komende jaren 170 mensen afvloeien. Volgens bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) is de ingreep nodig omdat de vluchtelingenstroom is afgenomen en er dus minder mensen een inburgeringstraject volgen.

Maar de mensen die overblijven zijn ongerust dat het werk op hun schouders zal terechtkomen. "Ik heb daar begrip voor", zegt directrice Verraest. "Maar wij stemmen intern de werking af op de realiteit. Wij blijven constant monitoren en maken prognoses van het aantal contracten (voor inburgeringstrajecten, nvdr.) dat de komende zal worden afgesloten en daar stemmen wij die afbouw op af." Het is dus niet zeker dat er in totaal 170 mensen zullen moeten afvloeien.

Oppositiepartij Groen hekelde de afgelopen dagen ook de wachtlijsten die er zouden zijn voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie. De directrice van het Agentschap ontkent dat er echte wachtlijsten zijn. "Er is een regelgeving die bepaalt dat mensen binnen de drie maanden met een van de vormingen moeten kunnen starten. Wij stellen vast dat er een aantal uitdagingen zijn van operationele aard om mensen snel genoeg in een cursus te krijgen. Het gaat om een lichte vertraging, maar er zijn geen structurele capaciteitsproblemen."

Ook over de financiële situatie van het Agentschap is er ongerustheid. Directrice Verraest sust: "Onze financiering bestaat uit basisfinanciering en extra financiering om aan de noden tegemoet te komen. Op vandaag stellen wij vast dat die combinatie aansluit bij de noden die er zijn. Wij krijgen genoeg middelen, de regering voorziet in extra middelen om extra instroom te kunnen opvangen". Volgens Yasmine Kherbache van SP.A "verzwijgt" de directrice van het Agentschap echter dat het basisbudget dat de Vlaamse regering voorziet" onvoldoende" zal zijn om de reële instroom van nieuwkomers een traject aan te bieden.

Bron: vrtnws.be

Beluister het interview met Leen Verraest in "De Ochtend":