Alain Finkielkraut is opgenomen in de Académie Française.

6 februari 2016
Haalt u de schouders op? Dan bent u geen Fransman. Voor een ware Fransman is de aanstelling van een nieuw lid van de Académie wereldnieuws. Het is zo ongeveer de grootste eer die je te beurt kan vallen.

Over die Académie Française is nogal wat te vertellen. Dat ze gesticht is door kardinaal Richelieu bijvoorbeeld, dat de leden “onsterfelijken” worden genoemd. Pardon, “Onsterfelijken", met een hoofdletter, les Immortels. En dat de Onsterfelijken een zwaard dragen en een prachtig groen uniform. Maar nu ben ik de kaas van het brood aan het eten van Mia Doornaert. We hebben haar uitgenodigd om zaterdag over de club der onsterfelijken te komen vertellen.

Het zal dan ongetwijfeld ook gaan over het accent circonflexe dat verdwijnt. Dat, beste taalminnaars, is een beslissing van die Académie Française, zij stelt de officiële spelling van het Frans op. De hervorming van de Franse spelling roept nogal wat weerstand op, want het is niet omdat je onsterfelijk bent dat je onfeilbaar bent.

Zaterdag dus Mia Doornaert aan de tafel. Ni immortelle, ni infaillible, maar welbespraakt. Hoe zeg je dat in het Frans?