"Alle federale ministers zouden tweetalig moeten zijn. Punt uit!"

24 april 2019
Alain Gerlache (© RTBF)
Aan de manier waarop sommige politici hun antwoord lezen tijdens de mondelinge vragen in de Kamer hoor je dat ze amper verstaan wat op hun papier staat. "Het is een zielig schouwspel" vindt columnist Alain Gerlache.

Over dik een maand zullen de verkiezingsuitslagen bekend zijn. Tijdens de paasvakantie hebben honderden kandidaten zich zorgvuldig voorbereid voor de laatste rechte lijn. Sommigen denken nu al aan een ministerpost. Een paar prominente figuren worden zelfs als kandidaat-premier naar voren geschoven.

Natuurlijk zal de verwezenlijking van deze ambities afhangen van de verkiezingsuitslagen. Maar laten we hopen dat deze keer niet alleen de eerste minister maar ook alle federale ministers in staat zullen zijn om de talen van de twee grote gemeenschappen van het land te spreken. Het is niet omdat het niet wettelijk verplicht is dat je er niet voor mag pleiten. Daar zijn genoeg argumenten voor.

Volgens de Grondwet is België een federaal land. Dat er geen nationale partijen zijn, met uitzondering van PVDA-PTB, verandert niets aan de zaak. Leden van de uitvoerende macht zijn verantwoordelijk voor heel België. Sommige federale ambtenaren moeten tweetalig zijn en voor velen vergt dat een hele inspanning. Dat moet dan ook gelden voor degenen die bevoegd zijn voor het goed functioneren van het hele stelsel.

De regering is verantwoordelijk voor het parlement. Een minister zou dus in staat moeten zijn om in de taal van een parlementslid op vragen of interpellaties te antwoorden. Aan de manier waarop sommige excellenties hun antwoord lezen tijdens de mondelinge vragen in de Kamer hoor je dat ze amper verstaan wat op hun papier staat. Het is een zielig schouwspel.

Als je naar de Vlaamse en Franstalige politieke tv-uitzendingen kijkt, merk je dat de meeste ministers haast nooit aan debatten deelnemen aan de andere kant van de taalgrens. Ook interviews blijken onmogelijk te zijn. Dat is niet goed voor de informatie van de burgers en voor de democratie.

De laatste jaren is het aantal Waalse leerlingen dat Nederlands als tweede taal kiest fors achteruitgegaan ondanks het nut ervan op de arbeidsmarkt in het Zuiden van het land. Ook in Brussel waar het als tweede taal verplicht is, kan het beter met de kennis van het Nederlands. De toestand van het Frans in Vlaanderen laat ik in het midden maar ik heb mijn vermoedens… De leiders van het land hebben in dit opzicht een voorbeeldfunctie.

Laten we duidelijk zijn. Het is niet de bedoeling dat federale ministers perfect tweetalig zijn. Dat ben ik trouwens ook niet. Ook van een examen kan er geen sprake zijn. Het is een kwestie van wil en respect.

Waarnemers voorspellen een lange regeringsvorming naar 26 mei. Ruim de tijd voor kandidaten ministers in het Noorden en het Zuiden van het land om hun kennis van de andere taal op te frissen!

Lees ook: