Allereerste hoogleraar vaderschap

11 juni 2016
Renske Keizer is sociologe en sinds kort ook hoogleraar vaderschap aan de universiteit van Amsterdam. Een vrouw dus die onderzoek doet naar de rol van de vader. De allereerste hoogleraar vaderschap ter wereld!

Morgen is het vaderdag. Jonge papa's kijken uit naar knutselwerkjes, oudere vaders krijgen hopelijk hun zonen of dochters op bezoek. Twee papa's, Eric en Filmon, getuigen over hun rol, en die van hún vaders.

Ik denk dat ik een goede papa ben, ik zit in een papagroep waarin vaders ervaringen uitwisselen.

Volgens het cliché is de moeder vooral de verzorgende figuur in het leven van een kind, de vader is veeleer de brug met de buitenwereld. Mevrouw Keizer wil nu uitzoeken hoe dat zit bij ouders waar de rollen omgedraaid zijn, waar de vader de verzorgdende taken op zich neemt.

De ouderschapsverloven zoals we die nu kennen, creëren ongelijkheid

Renske Keizer vindt dat een specifiek deel van de ouderschapsverloven gereserveerd moet worden voor de mannen, en daar moet ook een financiële compensatie aan vast hangen.

Op dit moment neemt amper 29% van de mannen zijn vaderschapsverlof op, en dat heeft vooral een financiële oorzaak. Mannen worden toch nog altijd als kostwinner gezien.

Het zijn dan ook vooral hoogopgeleide mannen die het zich kunnen veroorloven, die het zich kunnen permitteren, en dat zijn, volgens mevrouw Keizer nu net de mannen die al de meeste talenten hebben om een goede vader te zijn. Dat veroorzaakt ongelijkheid.


 

 

Radio 1 Select