"Als ik iets gratis krijg, ben ik gigantisch op mijn hoede”

4 februari 2021
Alessandra Ruyten
We hebben allemaal een onhebbelijke karaktertrek. Lastig worden omdat je een hongertje hebt bijvoorbeeld. Of beginnen te vloeken op de persoon voor je op de snelweg omdat die 1 km/u trager rijdt dan de toegestane limiet. Bij Johan Terryn is dat iets helemaal anders. Hij kan het namelijk niet hebben dat dingen hem gratis aangeboden worden.

Het middagjournaal van Johan Terryn kan je hieronder beluisteren of op zijn website lezen.