“Als je achter het stuur kruipt, drink dan gewoon niet!”

27 mei 2016
Tourist LeMC
Als het van Johannes Faes, alias Tourist LeMC, af zou hangen, werd er een nultolerantie voor alcohol in het verkeer gehanteerd. Dat vertelde hij aan Friedl' Lesage, in Touché. En hij heeft recht van spreken, want toen hij een jaar of 15 was, werd hij aangereden door een dronken chauffeur.

Het was een ernstig ongeval: Johannes was onderweg met de fiets, werd geraakt door een auto, vloog 20 à 30 meter door de lucht, en lag een tijdje in coma.

Zowat mijn hele linkerkant was gebroken. Alle botten die konden breken, waren gebroken.

De oorzaak was een combinatie van “een zatte chauffeur en marchandise die niet goed marcheerde”: de remmen van de chauffeur werkten niet naar behoren.

Tourist LeMC probeert er niet te vaak aan terug te denken. Hij heeft ook nooit behoefte gehad aan contact met de chauffeur. Dat was anders geweest als hij er letsels aan had overgehouden. Nu is het gelukkig bij enkele littekens gebleven. Hij was ook een stuk jonger, vandaar dat hij er nooit echt van wakker lag.

Al is hij wel een tegenstander van alcohol in het verkeer, maar dat staat los van zijn ongeluk. Wat hem betreft mogen de regels best een stuk strenger:

Ik vind dat er een nultolerantie voor alcohol mag gehanteerd worden in het verkeer

Hij vindt het ook altijd bizar wanneer mensen bezig zijn met ‘hun aantal promilles’ te tellen: “Ik mag twee pintjes drinken, ik mag één Duvelke drinken,…” “Als je achter het stuur kruipt: drink dan gewoon niet, en klaar” is zijn filosofie.