"Als je je leven wil uitbouwen in België, is de taal erg belangrijk"

11 december 2017
Kadir Balci
Kadir Balci voedt zijn dochter in twee talen op. 't Is te zeggen: hij spreekt er Turks mee, zijn vrouw spreekt er Nederlands mee. Maar bij tweetaligheid is het belangrijkste dat je de beide talen zeer goed beheerst, vertelt Balci in De Bende.

Bij Kadir was het duidelijk: thuis spraken ze Turks. Daarom spreekt hij tamelijk vlot Turks. Maar, voegt hij eraan toe: "Voor mij heeft het geholpen om op school altijd Nederlands te praten." De moeder van Kadir spreekt minder vlot Nederlands. "Zelfs als ze het niet verstond, heeft ze ons altijd geholpen met onze schooltaken. Ze deed daar moeite voor, en dat is belangrijk."

Wat Kadir zich afvraagt, en wat hij ook mist in heel de discussie rond het spreken van je thuistaal op school, is de vraag 'is hun thuistaal goed genoeg?' Als hij sommige jongeren Turks hoort praten, hoort hij meteen dat het niet goed genoeg is. "Versterken ze met Turks te praten hun basis ten opzichte van de Nederlandse grammatica?" 

Volgens Kadir is het wel erg belangrijk dat je de thuistaal ook perfect beheerst. "Soms kan je alleen beter Turks leren als je begeleid wordt." Zelf leerde hij extra Turks in avondschool, toen hij nog in de lagere school zat. En dat heeft enorm geholpen. 

Met Nora, zijn dochter van vijf, praat hij Turks. "Ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En als ze fouten maakt in het Nederlands, dan corrigeer ik haar ook." 
Hij vraagt zich af of kinderen die onder mekaar fout Turks praten, wel gecorrigeerd worden. 

Als je je leven wil uitbouwen in Vlaanderen, in België, is de taal erg belangrijk.

Voor zijn dochter vindt Balci het érg belangrijk dat ze zowel het Turks als het Nederlands goed beheerst. "Prioriteit is dat ze het Nederlands goed kan. Omdat ik hoge verwachtingen heb, dat ze gaat verderstuderen bijvoorbeeld." Hij denkt ook heel bewust na over wat hij tegen zijn dochter in het Turks zegt, en hoe hij het zegt. Op de speelplaats spreekt zijn dochter wel Nederlands. Al is er nu een nieuw kindje in de klas dat nog niet zo goed Nederlands kan, en daar heeft ze al eens geholpen door iets in het Turks uit te leggen. 

Waarom zijn we zo bang voor die thuistaal die de klas binnenkomt? "Angst is zo'n griezelige emotie, het maakt ons zo zwak" vindt Balci.

Lees ook

Radio 1 Select