Ambtenarenpoëzie: "met de autofinancieringsmarge er bovenop, maar daar rijmt niets meer op!"

5 februari 2018
Soms staan ambtenaren zelf versteld van hun 'ambtenarees'. Projectcoördinator Waregem, Vic Barbary, maakte er poëzie van.

Gemachtigd ambtenaar,
omgevingsambtenaar,
rooilijnplan,
RUP PRUP GRUP
MER en MOBER.

Concessieovereenkomst,
raamovereenkomst,
protocolovereenkomst.

Aktename,
kennisname,
plaatsingsprocedure
of selectieprocedure.

Implementatie,
delegatie,
desaffectatie.
Rafactie en fractie.

Staande de zitting
in besloten zitting
inkanteling,
rechtspositieregeling.

Leeszaallezing,
mutatiewijziging,
liquiditeitenrekening
en betaalbaarstelling

met de autofinancieringsmarge er bovenop
maar daar rijmt niets meer op!