Andere collaboratie in Vlaanderen dan in Wallonië?

16 mei 2011

Wie zondag naar De zevende dag keek, zag mediawatcher Chris Van Den Abeele twee interessante fragmenten opdiepen. De filmpjes kwamen uit het journaal van repectievelijk VRT en RTBF. Het liet duidelijk zien hoe een thema als collaboratie en de daarmee samenhangende amnestie in beide landsdelen totaal anders worden geïnterpreteerd.

In het journaal op VRT kreeg anker Wim De Vilder ongeveer een dertigtal seconden om het relaas van de feiten uit de doeken te doen. Op RTBF werd hetzelfde thema wel 6 minuten belicht (mét striemende kritiek op de Vlaamse ja-stem voor de inoverwegingneming). Het toont aan hoe gevoelig het thema ligt bij onze Waalse landgenoten.

Maar, waaróm ligt dat thema zoveel gevoeliger in Wallonie dan in Vlaanderen ? Is de collaboratie anders gebeurd in beide landsdelen ? Hebben de Waalse strijders dan nooit gecollaboreerd?

Lees en beluister ook :