App 'MyBEnefits' moet sociale voordelen vlotter bij kwetsbare groepen brengen

23 januari 2019
© Radio 1
De federale overheid lanceert vandaag een app waarmee mensen uit kwetsbare groepen makkelijk kortingen en voordelen kunnen aanvragen. Ze komt daarmee tegemoet aan de verzuchtingen die te horen waren in de Pano-uitzending over armoede. Mensen kloegen daarin over de bureaucratische rompslomp waarmee ze te maken krijgen als ze op zoek gaan naar hulp.

MyBEnefits is een initiatief van de federale ministers Maggie De Block (Sociale Zaken, Open VLD) en Philippe De Backer (Digitale Agenda, Open VLD). "De app is bedoeld voor mensen die recht hebben op sociale voordelen, maar daar vaak niet van op de hoogte zijn", zegt minister Maggie De Block in 'De Ochtend'.

Via de app, die ook bestaat als onlinetoepassing, kunnen mensen op een eenvoudige manier achterhalen of ze recht hebben op voordelen en waar. "Het kan gaan om pretparken die korting geven, of gemeenten die extra vuilniszakken of pamperdozen te beschikking stellen", aldus minister De Block. "Er zijn ook heel wat musea en culturele instellingen die kortingen geven".

MyBEnefits draagt bij tot het weghalen van drempels en biedt een bredere toegang tot aanvullende sociale rechten.

Naar schatting 2 miljoen mensen hebben in ons land recht op sociale voordelen. Een attest aanvragen om te bewijzen dat je recht hebt op zo'n voordeel, verloopt vandaag enorm moeizaam. Via de app gaat het automatisch. Je krijgt onmiddellijk een digitale versie.

Minister De Block: "MyBEnefits geeft kwetsbare burgers een nuttig instrument in handen. Het draagt bij tot het weghalen van drempels en biedt een bredere toegang tot aanvullende sociale rechten. Ik roep alle overheden en organisaties op om deze dienst te gebruiken waar mogelijk, in het belang van onze meest kwetsbare medeburgers."

Meer info vind je op www.mybenefits.fgov.be

Noot: de app voor iPhone-gebruikers is nog in ontwikkeling