Arbeidshof geeft ontslagen ex-kankerpatiënte gelijk: "Kanker is een handicap"

12 maart 2018
Werkgevers moeten redelijke aanpassingen doen om ex-kankerpatiënten weer aan het werk te laten gaan, zo heeft het arbeidshof van Brussel geoordeeld. Voor het eerst oordeelt een rechter zo dat de gevolgen van kanker onder de noemer 'handicap' vallen.

De zaak draait rond de voormalige kankerpatiënte Maaike H. Zij wilde na haar genezing van lymfeklierkanker weer aan het werk gaan als verkoopster, maar in eerste instantie wel maar deeltijds. Maar haar werkgever liet al snel weten dat hij geen geschikt werk meer voor haar had en ontsloeg haar, met een opzegvergoeding. "Je kunt eindelijk weer aan je normale leven beginnen en dan krijg je weer een slag in het gezicht en moet je weer naar boven krabbelen", getuigt ze daarover.

Maaike H. trok naar de rechtbank en kreeg in eerste aanleg ongelijk. In hoger beroep heeft ze nu alsnog gelijk gekregen. Het Arbeidshof oordeelt onder meer dat vrouw gediscrimineerd is op grond van een handicap. Zo bevestigt de rechter in een klap dat de gevolgen van kanker wel degelijk onder die noemer vallen. In die redenering onderstreept de rechter ook dat de werkgever dus ook redelijke aanpassingen had moeten doen om de vrouw weer aan het werk te laten gaan. De vrouw reageert tevreden: 

Het belangrijkste voor mij was om aan de werkgever te laten weten dat hij dat geen tweede keer bij iemand anders moet proberen.

"Mij ging het om het principe" gaat ze verder. "Mensen met kanker hebben al zoveel meegemaakt en hebben al zo hard moeten vechten. Dat ze dan nog eens voor hun job zouden moeten vechten, dat kan niet voor mij."

1.700 gevallen

"Dit is jammer genoeg geen alleenstaand geval", reageert Els Keytsman van gelijkekansencentrum Unia. En de cijfers bewijzen dat. Van de zowat 17.000 zieken die in 2017 bij een arbeidsgeneesheer passeerden, kregen er 11.500 te horen dat hun toestand valt onder "medische overmacht". Als gevolg daarvan kan een werkgever een werknemer ontslaan zonder opzegvergoeding, wat in veel gevallen ook gebeurt.

Maar in ongeveer 2.000 gevallen oordeelde de arts dat het wel degelijk mogelijk is om weer te starten in het vroegere beroep, zij het mits bepaalde aanpassingen en voorwaarden. De christelijke vakbond ACV schat dat maar liefst 1.700 van hen een paar maanden later alsnog ontslagen werden wegens "medische overmacht". Dat dus ondanks dat medische attest van de arbeidsgeneesheer.

Kans om "iemand te zijn"

"Als je aan de kant geschoven wordt door deze vreselijke ziekte omdat je je moet focussen op de genezing is dat erg", zegt Keytsman. "Je bent even 'out', uit de maatschappij. Als je dan ook nog eens wilt gaan werken, maar je werkgever je ontslaat, dan word je voor de tweede keer aan de kant geschoven. Dat is een dubbel drama."

"Werkgevers moeten de verplichting kennen en toepassen om redelijke inspanningen te doen voor aanpassingen aan een arbeidspost om een zieke terug aan het werk te krijgen", zegt Herman Fonck van ACV. "En we moeten vooral vermijden dat het tot dit soort rechtszaken komt. Het zou veel beter zijn mochten werkgevers ook spontaan dit soort aanpassingen doen, die vereist zijn door de wetgever en de Europese rechtspraak."

Keytsman roept werkgevers op om te focussen op inclusie en te kijken naar de mogelijkheden van de mensen, niet naar de ziekte of handicap. "Wij zien vaker dat mensen die langdurig afwezig geweest zijn wegens ziekte stoten op onbegrip. Vandaar ook een oproep aan werkgevers om goed te beseffen dat het belangrijk is dat werknemers terug aansluiting kunnen vinden bij de maatschappij. Dat het zeer belangrijk is om die redelijke aanpassingen door te voeren. Niet alleen omdat het verplicht is, ook gewoon om mensen weer de kans te geven iemand te zijn."

Bron: vrtnws.be en De Ochtend