Vier op de tien Brusselse kinderen groeien op in armoede

1 februari 2017
Vier op de tien Brusselse kinderen groeien op in armoede. Kinderen met een moeder uit Sub-Sahara-Afrika hebben twee keer meer kans om te sterven tijdens de geboorte of kort erna. Als de moeder van buiten Europa komt, dan is het risico op armoede drie keer zo groot. ""

Staatssecretaris voor onder meer Gelijke Kansen in Brussel, Bianca Debaets, stelt dat het onderzoek aantoont wat ook in het werkveld zichtbaar is. Ook in de andere Belgische grootsteden zijn er volgens haar gelijkaardige cijfers. "De armoede bij kinderen is vaak gelinkt aan de grootstedelijkheid."

Debaets ziet twee factoren die bepalend zijn voor armoede bij kinderen. De lagescholingsgraad bij de ouders is daar één van, migratie de andere. Eén grote oplossing is er niet volgens Bianca Debaets. "We zullen jobs voor de ouders moeten creëren en voldoende zorg en onderwijs voor het kind."

We moeten inzetten op kinderdagverblijven om ouders de ruimte te geven een job uit te oefenen.

Bianca Debaets zal dit jaar 400 nieuwe plaatsen in kinderdagverblijven aanbieden om ouders te kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar werk of in het uitoefenen van een job. Het feit dat de armoede in grootsteden zo hoog is, komt volgens Debaets omdat wanneer mensen zich opwerken en uit die armoede geraken, ze erg vaak naar de rand van de stad trekken. De vrijgekomen plaatsen worden dan weer ingenomen door nieuwkomers waardoor het cijfer zo hoog blijft.