"Armoede is complex, maar we hebben mensen hun zelfredzaamheid kunnen teruggeven"

29 november 2019
Wie in armoede leeft, heeft het niet alleen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, maar moet ook vaak nog eens heel veel energie steken in het zoeken naar de juiste hulp. Het OCMW van Kortrijk wou uitzoeken of het niet anders kan en nam deel aan een Europees onderzoek, met de wetenschappelijke ondersteuning van armoede-experts van de KU Leuven.

Hanne Denoo is projectleider bij OCMW van Kortrijk en vertelt in De Ochtend meer over het project Mission, waar de stad Kortrijk aan deelnam: "Het project is een onderzoek geweest om een andere manier van werken te vinden om armoedebestrijding beter aan te pakken", zegt ze. "Armoede is complex en is niet alleen een financieel probleem, maar een probleem van veel zaken. Daartegenover staat dat er veel ondersteuning voorhanden is, maar het is moeilijk om de weg daarnaartoe te vinden. Elke organisatie doet zijn best, maar we zijn in Vlaanderen heel versnipperd georganiseerd en dat bemoeilijkt de dingen", vult Denoo aan.

Intensieve begeleiding

Het project vertrok vanuit een omgekeerde redenering: gezinnen moesten niet zelf op zoek gaan naar helpende instanties en overal hun verhaal vertellen, maar kregen een begeleider aangewezen die hen verder hielp.

"We zijn vertrokken van vijf specifieke, kwetsbare gezinnen. Per gezin werd er een begeleider gestuurd om de gezinnen intensief te begeleiden. Er werd uitgezocht voor elk gezin op wat voor hulp ze recht hadden en welke ondersteuning ze konden gebruiken. De gezinnen zaten dan samen met de begeleiders om samen te kijken hoe ze hun situatie konden aanpakken en verbeteren en de nodige hulpdiensten werden dan ingeschakeld", gaat Denoo verder.

Zelfredzaamheid

En het resultaat? "De gezinnen zijn er financieel op vooruitgegaan en we hebben gezien dat mensen, nu ze meer kennis hebben van alle mogelijkheden, zelf terug stappen kunnen zetten. We hebben dus ingezet op hun zelfredzaamheid", vertelt Hanne Denoo van OCMW Kortrijk.

"Door de intensieve begeleiding hebben we rust kunnen brengen in een moeilijke thuissituatie en na de begeleiding konden én gingen de mensen zelf terug aan de slag".

Extra mensen in dienst

Om het project te financieren kreeg het OCMW van Kortrijk "een royaal bedrag" van de Europese Commissie. Nu gaat de stad Kortrijk op zoek naar manieren om het project verder te kunnen zetten. "Met deze methode kunnen we per begeleider 20 gezinnen ondersteunen. Er is alvast beslist dat er 11 extra mensen in dienst worden genomen om het project verder te kunnen zetten. De vijf begeleiders van het proefproject blijven ook aan de slag om zo hun expertise te kunnen delen", vertelt Hanne Denoo.

"Het is niet dé manier om armoede aan te pakken, maar het is wel een manier", besluit ze.

Beluister hier het volledige interview:

Radio 1 Select