Armoede heb je vooral aan jezelf te wijten

4 juni 2016
Werklozen zouden gemeenchapsdienst moeten verrichten, langdurig werklozen zouden geen uitkering meer mogen krijgen, drugverslaafden moeten gedwongen worden om een behandeling te volgen, ouders die hun kind niet vroeg genoeg naar de kleuterschool sturen zouden een deel van kindergeld moeten afgeven. Allemaal recente politieke voorstellen die uitgaan van eenzelfde gemeenschappelijk idee: als mensen in de ellende zitten hebben ze dat vooral aan zichzelf te danken.

Armoede is niet het gevolg van pech, maar van schuld. Niet van de maatschappij, maar van de armen zelf. Helpen helpt dan niet. Je moet mensen aan het werk zetten. Desnoods gedwongen. En hen straffen als ze niet meewerken. Let op de woordspeling.

Wie dat vandaag verkondigt, denkt als een late middeleeuwer. Toen is men voor het eerst over de armoedeproblematiek beginnen denken in termen van ‘Eigen schuld, dikke bult’. Ook toen al maakte men het onderscheid tussen goede en slechte armen en was men als de dood voor zogenaamde profiteurs. Historica Hannelore Franck doet daar onderzoek naar aan de KU Leuven en hoewel haar doctoraat nog niet helemaal af is - wiens schuld dat is, laten we nu even in het midden - wil ze er toch al komen over vertellen.

Radio 1 Select