Armoedebeleid in Vlaanderen: "We hebben ons best gedaan, maar het is niet voldoende"

17 mei 2019
Vlaams minister van Wonen, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA) geeft toe dat ze er inderdaad niet in geslaagd is om de kinderarmoede te halveren, zoals ze in 2016 nochtans had beloofd. Maar dat betekent volgens haar niet dat er niets is gebeurd.

In "Iedereen kiest" debatteerde ze met Bart Somers (Open VLD), Conner Rousseau (SP.A) en Björn Rzoska (Groen) over hoe het beter kan.

"Al in 2008 is dat gezegd dat we dat tegen 2020 moeten halveren", plaatst Liesbeth Homans haar uitspraak in een context. "Men heeft mij dat gevraagd in 2016. Welk antwoord had ik dan moeten geven? Als ik had gezegd dat het totaal niet zou lukken, had men gezegd dat ik geen ambitie meer had. Ik wist dat het heel moeilijk was en heb dat ook gezegd: het is moeilijk maar we gaan ons best blijven doen."

"En we hebben ook wel ons best gedaan, maar niet voldoende. Ik geef dat toe. Er kan nog heel veel gebeuren." Homans wijst op enkele bemoeilijkende factoren: de economische crisis en de migratiecrisis.

Maar er is ook veel gebeurd. Zo is er 3,8 miljard geïnvesteerd in sociale woningen. "Dat is 52 procent meer dan tijdens de vorige legislatuur." Toch zijn de wachtlijsten langer geworden. Dat komt volgens Homans omdat de inkomensgrens voor een sociale woning met 13 procent is opgetrokken zodat er meer mensen in aanmerking komen.

"U had de bevoegdheid Armoedebeleid, Gelijke Kansen", stipt Björn Rzoska (Groen) aan. "U was dus bevoegd voor zeer veel. Nu bent u voor niks nog verantwoordelijk en schuift u de verantwoordelijkheid af."

Maar wat kan er dan gebeuren om de strijd tegen de armoede in Vlaanderen op te voeren? Sociale woningen vormen hier in elk geval een niet te onderschatten hefboom. "Er is heel veel geïnvesteerd in sociale huisvesting, maar we moeten samen vaststellen dat die miljardeninvesteringen de wachtlijsten niet kunnen wegwerken", moet Bart Somers (Open VLD) erkennen. "We moeten dus andere instrumenten ontwikkelen om mensen die vandaag op de huurmarkt geen betaalbare woning vinden toch aan een betaalbare woning te helpen. Een van de dingen die wij voorstellen, is dat we meer moeten overschakelen naar huursubsidies.

Björn Rzoska kan zich daarin vinden. "Nu moeten mensen nog altijd vier jaar wachten voor ze een huursubsidie krijgen. (...) Wij vragen een algemene toepassing dat je vanaf dag 1 dat je op de lijst erkend wordt. De algemene toepassing van die huursubsidie is een essentiële schakel om uit een precaire situatie te raken."

Conner Rousseau (SP.A) wil dat er een tandje wordt bijgestoken in de sociale woningbouw. "Er staan meer dan 100.000 mensen op een wachtlijst. Wij pleiten dus voor een forse extra investering in sociale woningen. Wij pleiten voor 100.000 extra sociale woningen tegen 2035." Voor Rousseau kan dat als we dat willen.

Bart Somers vindt dat onrealistisch, gewoon omdat het te lang duurt voor al die woningen gerealiseerd zijn. Liesbeth Homans kijkt naar het financiële plaatje: "Uw plan over zo veel sociale woningen ... dat is allemaal goed en wel, maar ik denk dat dat de schuld van Vlaanderen in de hoogte zal jagen. Ik denk niet dat dit het beleid is dat we in Vlaanderen willen voeren." Homans breekt een lans voor tijdelijke contracten voor sociale woningen. "Je kan niet tegelijkertijd de wachtlijsten aanklagen en tegen tijdelijke contracten zijn. Een sociale woning moet er zijn voor de mensen die het nodig hebben."

Meer op vrtnws.be

Radio 1 Select