Artsen in open brief: "Zonder bijsturing maatregelen stevenen we af op slechte sequel van eerste golf"

25 september 2020
Drie artsen roepen de regering in een open brief op om snel de maatregelen tegen het coronavirus bij te sturen: Roel Van Giel van de huisartsenvereniging Domus Medica, Jan Stroobants, voorzitter van de spoedartsen, en Geert Meyfroidt, voorzitter van de vereniging van intensieve geneeskunde. "Als dat niet gebeurt, stevenen we af op een vermijdbare herhaling van de eerste golf uit het voorjaar", schrijven ze. De artsen hopen dat de Veiligheidsraad geen 14 dagen wacht om maatregelen te nemen.

Veiligheidsraad

De drie artsen drukken hun verbazing en ongeloof uit na de persconferentie van premier Sophie Wilmès na de Nationale Veiligheidsraad. Want het aantal besmettingen stijgt snel in alle leeftijdscategorieën en de druk op de huisartsen en de ziekenhuizen neemt toe.

"De Nationale Veiligheidsraad had een unieke kans om de omslag te maken naar een nieuw systeem voor de toekomst. Want ja, de rationale van een aantal maatregelen was verdwenen en ja, we hebben nood aan een helder, duidelijk en eenvoudig systeem voor de volgende maanden", schrijven ze.

Open Brief

De drie vinden het goed dat men wil rationaliseren in maatregelen (bv. geen mondmaskers in open lucht) en wil snoeien in de wildgroei van lokale richtlijnen. "Maar dat men dan tegelijk de perceptie heeft gecreëerd dat alle maatregelen versoepeld kunnen worden (meer contacten, meer feesten, kortere quarantaine) is catastrofaal", zeggen ze. "Dit, gecombineerd met het ontbreken van enig kader voor de volgende maanden (zoals het voorgesteld scoresysteem naar Iers model), is een dodelijke mix."

De artsen geven aan dat de zorgverleners die dagelijks op het terrein functioneren weten wat het resultaat zal zijn: "de curve zal de volgende weken exponentieel blijven toenemen, het aantal ziekenhuisopnames zal toenemen, de druk op de intensieve zorgeenheden zal sterk verhogen, met alle gevolgen van dien", zeggen ze. Zo zal de reguliere zorg weer een stuk uitgesteld moeten worden en zal men binnen enkele weken veel hardere maatregelen moeten nemen die niet nodig waren geweest als men de moed had gehad om nu de juiste beslissingen te nemen.

Meyfroidt, Stroobants en Van Giel hopen dan ook dat de Nationale Veiligheidsraad geen 14 dagen wacht om deze adviezen bij te sturen. "De huidige stand van de epidemie laat op dit moment maar één keuze over: drastisch ingrijpen in de gebieden waar het helemaal misloopt (bv. Brussel), verminderen van het aantal contacten en aanscherpen van de maatregelen. Alleen zo kunnen we de scholen openhouden, een deel van de economie redden en de kwetsbaren in onze maatschappij redden", zeggen ze. "Zoniet stevenen we af op een vermijdbare slechte sequel van de eerste golf en dat is meer dan schuldig verzuim."

Verbijsterd

"Wij waren verbijsterd", zegt Jan Stroobants in 'De ochtend'. "Wij zaten allemaal te wachten op een antwoord op de problemen die zich nu stellen en die er zitten aan te komen. We hadden gehoopt op een veilig en adequaat antwoord op een manier die begrijpelijk was. Maar de zowel de focus als de timing van wat is gezegd, is compleet fout."

"De focus lag op het verminderen van maatregelen, of tenminste de perceptie van de vermindering van maatregelen. Maar de focus moet nu liggen op hoe wij onze oudere en kwetsbare bevolking gaan beschermen tegen de stijgende besmettingen en ziekenhuisopnames. De Veiligheidsraad moet zijn huiswerk opnieuw maken

Lees de volledige brief op vrtnws.be

Lees ook: