"Asielzoekers hebben geen voorrang bij sociale woningen"

4 september 2015
Asielzoekers die elders een eigen huis hebben, komen niet in aanmerking voor een sociale woning. Dat zei Liesbeth Homans (N-VA) vandaag in enkele kranten. "Ik pas enkel enkel de wet toe", zegt de minister.

Homans nuanceerde de krantenberichten in De Ochtend: "Natuurlijk valt het moeilijk te controleren of een asielzoeker al dan niet een eigen woning heeft.", zei Homans. "De asielzoeker kan wel een verklaring op eer afleggen en daarin getuigen dat zijn woning bijvoorbeeld vernietigd werd."

"We geven bij de toewijzing van sociale woningen trouwens ook geen voorrang aan asielzoekers. Dat doen we trouwens voor niemand", alsdus nog de minister.

"Compleet naast de kwestie", reageert kamerlid Monica De Coninck. "Wat heb je aan een eigen huis in oorlogsgebied?"