Asterix aan de Schelde

21 april 2018
Het was een N-VA'er die de vergelijking bedacht: "Borgerhout is als het dorpje van Asterix", zei districtsraadslid Patrick Paredaens, "maar de toverdrank zit op het Schoon Verdiep." Borgerhout is het enige Antwerpse district waar zijn partij niet mee bestuurt. Sp.a, Groen en PVDA vormen er een roodgroenrode coalitie. Zoals het dorp van Asterix stand hield tegen de Romeinen, wist Borgerhout de N-VA buiten te houden.

Uiteraard geraken Asterix en Obelix en hun dwarse dorpsgenoten slaags met de Romeinen. Even vanzelfsprekend zit het er geregeld bovenarms op tussen de N-VA in het stadhuis en de roodgroenrode, ondergeschikte bestuurders in het districtshuis van Borgerhout.

In Asterix aan de Schelde beschrijft Thomas Blommaert hoe de strijd tussen de Borgerhoutse Asterix en de Antwerpse Romeinen begint met de districtsbegroting. Het geld moet van de stad komen en komt maar mondjesmaat: 45 euro per Borgerhoutenaar. Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo krijgt per inwoner drie keer zo veel.

Stad en district komen in een egelstelling terecht. Er worden metrohaltes gesloten in Borgerhout, tramlijnen worden weggehaald. Daardoor neemt het autoverkeer toe, aan de driehonderd verkeersongevallen jaarlijks op de Turnhoutsebaan wordt geen aandacht geschonken. Overleg met de buurtbewoners wordt niet ernstig genomen, verkeerscirculatieplannen moeten wijken, de lang geplande herinrichting van straten en pleinen wordt herzien.

Als mensen tegengewerkt worden, ontstaat er bijna vanzelf een zekere solidariteit. Zo ook in Borgerhout. Zeg tegen een Borgerhoutenaar niet dat hij van Antwerpen is. En verwar Borgerhout niet met Deurne. 2140, het postnummer van Borgerhout, is een geuzennaam aan het worden. Je ziet 2140-graffiti en 2140-tattoos. Er heerst een soort Borgerfolie, schrijft Thomas Blommaert, enthousiasme voor het Borgerhoutse experiment.

Uiteraard lopen er criminelen rond in 2140, is er een paar keer geschoten, en zie je er opvallend veel overmaatse patserauto's, dat ontkennen zou naief zijn. Maar er zijn ook ontelbare burgerinitiatieven. Pleintjeswerking. Winkeliersverenigingen. Straatstewards. De Roma en de Rattaplan zijn belangrijke cultuurhuizen geworden die door mensen van 2140 worden gerund, vaak vrijwillig. Armoedewerking. Lessen Nederlands.

Als je "Asterix aan de Schelde" uit hebt, besef je dat de negatieve pers die Borgerhout krijgt bijsturing verdient. Morgen in Interne Keuken.