Australië alweer in de greep van een regeringscrisis

23 augustus 2018
Australië zit in de greep van een regeringscrisis. Die is het gevolg van een interne machtsstrijd binnen de regerende Liberale Partij. Sinds vorige week ligt premier Malcolm Turnbull onder vuur van de conservatieve vleugel van zijn partij. Zijn uitdager Peter Dutton, de minister van Binnenlandse Zaken, stapte op en sindsdien verliest Turnbull alsmaar meer steun. De voorbije uren zijn 3 ministers opgestapt, gisteren gaven er 10 de brui aan. Turnbull weigert voorlopig zelf op te stappen.

Wachten op dé brief

Turnbull (63) overleefde enkele dagen geleden een vertrouwensstemming. Hij wil nu eerst een brief zien waarin de meerderheid van zijn partijgenoten daadwerkelijk vraagt om nog een stemming. "Als je een premier wil onderuit wil halen, moet je dat met naam en toenaam doen", reageert Turnbull.

Als de brief er komt -én dat is de verwachting- dan zal hij morgen rond het middaguur de kamerleden en de senatoren van zijn partij bijeenroepen en een nieuwe leider kiezen. Turnbull stelt zichzelf niet verkiesbaar.

De groeiende kloof

Naast een persoonlijk duel heeft de politieke heisa in Australië vooral te maken met de groeiende kloof tussen de gematigde vleugel van de Liberals onder premier Turnbull en de harde rechterkant onder Peter Dutton. Die laatste is berucht als architect van het harde asielbeleid dat Canberra voert en verwijt de premier dat die steeds meer opschuift naar het centrum om de socialistische Labour-oppositie kiezers af te snoepen.

Dat China en de VS maar iets doen aan de CO2-uitstoot

Een van de discussiepunten blijkt de klimaatverandering te zijn. Dat zegt Robert Portier, correspondent in Australië, in het programma "De ochtend". "Binnen de conservatieve partij zijn er best veel mensen die vinden dat de Australië niet zoveel actie hoeft te ondernemen, simpelweg omdat de uitstoot, die die 25 miljoen inwoners veroorzaken, in het niet valt in vergelijking met China en de VS. Ze vinden dat ze daar maar iets moeten doen aan de CO2-uitstoot. Er zijn ook wel nog mensen die niet geloven dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens. Die mensen hebben geen enkele zin in een minister-president die wel iets ziet in de beteugeling van uitstoot, sterker nog: een premier die dat in de wet wil laten zetten. Vandaar dat ze aansturen op een breuk".

Zal er snel verandering komen?

Komt er snel een premierwissel die meer op een rechts beleid zit? Portier is niet zeker dat er meteen veranderingen aankomen. "Het probleem van Peter Dutton is dat hij een sterk profiel heeft als het gaat over migratie. In Australië wordt hij gezien als een sterke minister, want hij houdt tenslotte de bootvluchtelingen tegen. Hij zorgt ervoor dat ze het vasteland niet bereiken. Maar op andere terreinen heeft hij een minder duidelijk profiel. Dutton zal misschien moeten proberen om de kiezers aan de linkerkant van de conservatieve partij te vriend te houden. Op langere termijn als het bijvoorbeeld gaat over het klimaatakkoord van Parijs, dan zal je zien dat ze een behoudener parcours zullen aanhouden."

Australiërs hebben het gevoel dat de politici veel te druk bezig zijn met zichzelf

Portier is al toe aan zijn zesde minister-president op acht jaar tijd. In Australië zijn ze politieke wissels "gewoon". Geloven ze er nog in? "Australiërs hebben er al heel lang geen zin meer in. Ze hebben het gevoel dat de politici veel te druk bezig zijn met zichzelf en niet meer nadenken over wat belangrijk is voor het land. Terwijl er toch een hele hoop zaken van belang zijn, zoals de opwarming van de aarde. Nátuurlijk heeft Australie daarmee te maken: er zijn meer orkanen, er is sprake van enorme droogte op dit moment. De elektriciteitsprijzen rijzen ook de pan uit omdat de steenkoolcentrales verouderen en niet meer efficiënt zijn, maar de huidige regering weigert renewables (hernieuwbare bronnen) mogelijk te maken."

Bron: vrtnws.be en "De Ochtend"