Bart De Wever: "Realiteit is omgekeerde van wat vakbonden verkondigen"

31 mei 2016
N-VA-voorzitter Bart De Wever begrijpt dat de hervormingen van de federale regering weerstand oproepen. Tegelijk is hij erg scherp voor de top van de vakbonden. "De realiteit is het omgekeerde van de perceptie die de bonden neerzetten", vertelde hij in "De ochtend".

Bij de openbare diensten is er vandaag een nationale actiedag. De Wever heeft begrip voor de onvrede, maar herhaalt dat er volgens hem geen alternatief is voor de hervormingen. "Besparen is niet leuk, maar het moet wel gebeuren. Je moet de tekorten terugdringen, je moet hervormen."

De N-VA-voorzitter benadrukt dat de sociale onrust ook niet mag overdreven worden. "Ik heb niet de indruk dat de stakingsbereidheid in de private sector groot is. Ik heb ook niet de indruk dat de stakingsbereidheid in Vlaanderen geweldig groot is."

"Halve waarheden en hele leugens"

De Wever is scherp voor de vakbondsleiders. Ze vertellen volgens hem "halve waarheden en hele leugens". "De realiteit is het omgekeerde van de perceptie die de vakbonden neerzetten. Werkenden zijn er het afgelopen jaar het meest op vooruitgegaan van de voorbije vijf jaar. Dat zijn objectieve cijfers. Je zal die realiteit moeten verdedigen. De regering moet focussen op wat ze klaarspeelt en de effecten daarvan."

Als je mevrouw Reniers (de topvrouw van het ACOD) bezig hoort, lijkt het alsof we hier in een derdewereldland wonen, waar we in de tijd van Daens zijn verzeild en mensen van honger en dorst op straat neervallen. Dat beeld dat die vakbond systematisch schetst, dan schrik ik niet dat mensen zo opgehitst zijn als ze op straat komen dat er allerlei dingen fout gaan", aldus De Wever.

"Als vakbondsleiders over fascisten en rotzakken spreken, moet je niet schrikken dat je militanten geweld plegen en dat we toestanden in ons land zien die onaanvaardbaar zijn", voegt hij eraan toe, een verwijzing naar de uitspraak van ABVV-topman Marc Goblet vorige maand.

"Resultaten verdedigen en doorzetten"

Een van de grote struikelblokken voor de vakbonden, is de pensioenhervorming van de regering.

"Het is onontkoombaar dat we langer zullen moeten werken om dezelfde pensioenrechten op te bouwen. Bepaalde stelsels kunnen niet volgehouden worden, dat is een mathematische zekerheid"

Hij verdedigt het beleid: "Ofwel ga je sociale zekerheid hervormen en hou je die overeind, ofwel doe je dat niet en dan zal er geen geld meer zijn om de pensioenen te betalen."

De Wever herhaalt dat de stakingsacties politiek geïnspireerd zijn. "De PS en de FGTB (Franstalige socialistische bond) zijn één en hetzelfde en de FGTB zegt met zoveel woorden dat de regering weg moet. Dan heb je een politieke staking", luidt het. Wat moet de regering nu doen volgens De Wever? "De resultaten verdedigen en gewoon doorzetten."

Bron © deredactie.be