Basel III ?

28 oktober 2011

Verkondigden we gisteren nog met iets van trots dat we het economisch begrippenarsenaal al flink onder te knie hadden (haircut, herkapitalisering, hefboomfonds, bazooka, restbank, default, kernkapitaal.... ), toen in De Ochtend tijdens de Euro-top kwis van collega Lauwke Vandendriessche de 'Basel III-norm' passeerde moesten we deemoedig het hoofd buigen. Zelfs Wikipedia bracht dit keer geen soelaas.

We kwamen bovendien tot de vaststelling dat de Basel I en II - normen ook aan ons voorbij zijn gegaan.

Maar we blijven ze bellen, die economen, tot we het economees van haver tot gort kennen.