Begrotingstekort van 7 miljard euro. Johan Van Overtveldt: "Voel me niet aangesproken".

23 juli 2019
VRT
Het structurele begrotingstekort voor dit jaar zal oplopen tot zo'n 7 miljard euro. Dat blijkt uit een raming van het Monitoringcomité. Het tekort is daarmee 4 miljard euro groter dan wat de regering aanvankelijk had vooropgesteld.

Ontslagnemend minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) zei gisteren in Terzake dat de val van de regering aan de basis ligt voor de ontsporing van de begroting. “Ik wil de verantwoordelijkheid nemen tot eind 2018. Wat daarna is gebeurd, is bijzonder jammer”, aldus De Croo.

Johan Van Overtveldt (N-VA), die tot de val van de regering minister van Financiën was, voelt zich niet aangesproken. Dat zei hij in De Ochtend op Radio1.

“We wisten vorig jaar dat we maatregelen zouden moeten nemen om de begroting voor 2019 bij te sturen. We maakten een zomerakkoord, met daarin een aantal maatregelen die hadden kunnen vermijden dat het begrotingstekort zou oplopen tot 7 miljard euro. Denk aan degressieve werkloosheidsuitkeringen, maatregelen rond opleiding en begeleiding, en een verdere limitering van het brugpensioen.”

“Als de minderheidsregering, die overbleef nadat wij omwille van het Marrakesh-pact niet anders konden dan te vertrekken uit de regering, de maatregelen uit het zomerakkoord aan het parlement had voorgelegd, dan hadden wij die goedgekeurd. En dan hadden we vandaag over een andere budgettaire situatie gesproken.”

De kritiek van oppositiepartijen, dat N-VA de maatregelen uit het zomerakkoord per definitie niet meer zou goedkeuren, noemt Van Overtveldt “fundamenteel onwaar”.

"Men heeft zitten morrelen aan de maatregelen uit het zomerakkoord, en daarom hebben wij die maatregelen niet goedgekeurd."

Tewerkstellingsgraad moet omhoog

“Om de begroting in de toekomst structureel op orde te krijgen, moet de tewerkstellingsgraad in ons land fundamenteel omhoog”, zegt Van Overtveldt.

“Kijk naar de ons omringende landen die een begroting in evenwicht hebben, of zelfs een surplus, en die een lagere schuldgraad hebben. Die landen, denk aan Nederland en Duitsland, hebben een tewerkstellingsgraad van 80% of meer. In België is dat 70, en dat is vooral een Waals en Brussels probleem. De tewerkstellingsgraad in Vlaanderen is 76%, in Wallonië 64% en Brussel 62%. En alvast in het nieuwe Brusselse regeerakkoord lees ik weinig of geen maatregelen om dat probleem aan te pakken.”

Daarnaast zal de volgende regering op het vlak van uitgaven opnieuw normen moeten hanteren, aldus Van Overtveldt. “Concreet zal de groei van bepaalde uitgaven afgeremd moeten worden.”