Behartig jij de belangen van een dierbare?

12 februari 2016
In een open brief hebben een vijftigtal organisaties uit de zorgsector eerder deze maand enkele problemen met het statuut van kwetsbare personen aangekaart. Vernieuwde wetgeving zorgt ervoor dat vrederechters vaak alle rechten van de persoon in bescherming afneemt. Tijd voor een grondige evaluatie?

De wet op bewindvoering organiseert de bescherming van alle kwestbare meerderjarigen, denk aan mensen met een mentale beperking of een psychiatrische aandoening.

Wanneer iemand zijn eigen belangen niet (meer) kan behartigen, wordt er een bewindvoerder aangesteld door een vrederechter. Vaak is dat een advocaat, en dat is niet tot ieders tevredenheid. Wat als er bijvoorbeeld familieleden zijn die bewindvoerder willen worden?

De interpretatie van de wet door sommige vrederechters zorgt voor een uitholling ervan, schrijven een vijftigtal organisaties en federaties uit de zorgsector in een open brief. We citeren: "In een aantal gevallen leiden aberrante interpretaties en praktijken 'contra legem' tot een feitelijke achteruitgang van het statuut van kwetsbare personen".

 

REAGEER

Ben jij een bewindvoerder? Help jij een dierbare met het maken van persoonlijke beslissingen omdat hij dat zelf niet meer kan? Beheer jij het vermogen van een familielid?

Of worden die beslissingen gemaakt door een professionele bewindvoerder? Ben je daar tevreden mee?

Foto © Ken Teegardin