Behave

28 april 2018
Robert M. Sapolsky probeert in 800 pagina's te verklaren waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Het boek is zijn magnum opus, het wordt alom geprezen als het beste wetenschappelijke boek van de jongste maanden. Sapolsky vat zijn 800 pagina's zelf samen in vier woorden: "It is hellishly complicated."

Je "beslist" wat je gaat doen in fracties van seconden, reflexen van je reptielenbrein. Die reflexen kunnen getemperd worden door activiteit in hersendelen die recenter zijn ontwikkeld: de frontale cortex, die weet wat goed en kwaad is. Er zijn hormonen die je gedrag beïnvloeden: testosteron en dopamine. En er is je eigen geschiedenis, er is de manier waarop je ouders je hebben behandeld, de cultuur waarin je bent opgegroeid, de trauma's die je hebben gemaakt tot wie je bent.

Geen van die factoren is dé oorzaak van je gedrag, ze beïnvloeden elkaar. Dat maakt de studie van het menselijke gedrag bijzonder complex, en dat maakt van Behave van Robert Sapolsky een fascinerend boek.

Sapolsky brengt alle wetenschap die daarover bestaat bij elkaar. Maar hij doet dat met de terughoudendheid van de echte wetenschapper: "We dachten dat het zus en zo zat, maar ondertussen weten we dat...". Hij beseft dat wat we vandaag menen te weten, morgen kan tegengesproken worden. En hij verheelt niet dat de ene studie dit, en de andere dat concludeert. 

Morgen zit Geerdt Magiels aan de Interne Keukentafel om over Behave te praten. Een belangrijk boek, vindt Geerdt, ook omdat het tot morele vragen leidt. Wat is de vrije wil? Bestaat die wel? Ongetwijfeld gaat de naam Charles Whitman vallen, een Amerikaanse massamoordenaar. Slechte mens, is vermoedelijk uw onmiddellijke oordeel. Maar doe me een plezier en lees het wikipedia-artikel over Whitman.

Gelezen? Wat is uw oordeel nu? De mens, ge kunt gij daar niet aan uit...