Behoeven homo's geen VN-bescherming meer?

6 december 2010

De feiten dateren al van enkele weken geleden, maar zijn ons - en blijkbaar velen met ons - toen ontgaan. Het betreft een resolutie die buitenrechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies van burgers op grond van religie, taal, politieke overtuiging, etnische afkomst of seksuele geaardheid veroordeelt. Die is op 16 november door de Derde Commissie (sociale, humanitaire en culturele zaken) van de Algemene Vergadering van de VN herbevestigd, maar de grond 'seksuele geaardheid' werd geschrapt.

79 landen stemden voor een amendement om 'seksuele geaardheid' te vervangen door 'elke vorm van discriminatie'. 71 naties - waaronder ook België - waren tegen, en 17 onthielden zich. U kan zich voorstellen dat bij de voorstanders van dat amendement een groot aantal Afrikaanse en streng-islamitische landen waren. Opmerkelijker is dat daar ook Rusland, China, Cuba, Suriname en Zuid-Afrika bij waren.

VN-bescherming - hoe symbolische ook - lijkt ons geen overbodige luxe, gezien het aantal mogendheden waar holebi's anno 2010 gecriminaliseerd en berecht worden. Enfin, vrijdag 10 december kan een gelegenheid zijn om dit nog eens op niveau aan te kaarten. Dan wordt namelijk Dag van de mensenrechten gevierd.

Lees en beluister ook