Wat hebben we vorig jaar gerealiseerd?

30 mei 2016
BEL10
De vorige editie van BEL10 heeft heel wat in beweging gezet. Een pak voorstellen zijn ondertussen gerealiseerd. In andere gevallen wordt er vandaag nog altijd aan gewerkt of worden ze onder de aandacht gebracht. Een kleine greep uit de realisaties na de vorige editie van BEL10.

Ondernemersstatuut studenten

De groep Ondernemen stelde voor om ondernemende studenten een apart statuut te geven. Studenten hadden daar een attest bedrijfsbeheer voor nodig, maar kregen dat pas nadat ze hun bachelordiploma behaald hadden. Nu kunnen studenten tijdens hun opleiding kiezen voor een keuzevak bedrijfsbeheer en zijn de eerste statuten al uitgereikt.

Sexy openbaar vervoer

De groep Mobiliteit schotelde het idee voor om het openbaar vervoer sexy te maken. Na BEL10 voerde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts enkele concrete realisaties uit. Zo is er sinds vorige zomer wifi op de kusttram en rijden er wifibussen in onder meer Brugge en Kortrijk. Daarnaast maakte de minister werk van de Campushopper, een buslijn die de campussen van Hasselt, Genk en Diepenbeek met elkaar verbindt. Ook de gloednieuwe, zuinige bussen die de minister bestelde, moeten het openbaar vervoer een meer sexy imago geven.

Sport voor iedereen

Een van de aanbevelingen van de groep Kansen was om sport toegankelijk te maken voor iedereen door de financiële drempel te verlagen. Ook aan dit voorstel werd gehoor gegeven. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters legde in dit verband een nieuw decreet voor, dat vanaf 1 januari 2017 in werking gaat. Het nieuwe decreet houdt in dat sportfederaties en sportclubs moeten samenwerken om een laagdrempelig programma op maat aan te bieden. Dat moet voor iedereen toegankelijk zijn: jong en oud, man en vrouw, mensen met en zonder beperking en ook mensen in armoede.

Samenhuizen

Naast de ideeën die al gerealiseerd zijn, zijn er nog een pak voorstellen waarmee het de goeie richting uitgaat. Ze zijn deels gerealiseerd of werden onlangs nog onder de aandacht gebracht. Een voorbeeld is een van de ideeën uit de groep Samenleving. Die stelde voor om het makkelijk te maken om woningen op te splitsen. Op die manier kunnen grote huizen door meerdere gezinnen bewoond worden. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege wil dat probleem aanpakken. Ze heeft plannen om de huidige verkavelingsvoorschriften af te schaffen. Die zouden verouderd zijn en maken het alleen maar moeilijk om grote, oudere huizen te verbouwen tot woningen voor meer dan een gezin.

Zonneparken

Een ander idee dat de afgelopen dagen nog speelde in de actualiteit, is dat van de zonneparken. De groep Milieu kwam met het voorstel om gemeenschappelijke zonneparken mogelijk te maken. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein maakte onlangs duidelijk dat hij voorstander is van zulke participatieprojecten. Mensen uit dezelfde buurt zouden op die manier samen kunnen investeren in een groter zonnepark op het dak van een school in hun gemeente. Ook bedrijven kunnen bijvoorbeeld de kans geven aan hun werknemers om mee te investeren in zonnepanelen op het dak van het bedrijf. Zo krijgen ook mensen die niet de ruimte of het budget hebben om zonnepanelen te plaatsen toch de kans om te investeren in hernieuwbare energie.

Nieuwe ideeën gezocht

De ideeën die vorig jaar tijdens BEL10 uit de bus kwamen leven dus nog altijd. Ze zijn al gerealiseerd of staan in elk geval op de agenda. Er is dus goed geluisterd naar de voorstellen van vorig jaar, maar dat neemt niet weg dat er nog veel meer ideeën voor morgen zijn. Die zullen ook dit jaar uitgebreid een plaats krijgen in BEL10.