België erkent recordaantal van 43 vluchtelingen per dag

29 december 2016
In de eerste elf maanden van dit jaar is in ons land een recordaantal van 14.241 asielzoekers erkend als vluchteling. Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar, toen 10.798 mensen verblijfsrecht kregen. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen, waarover De Tijd bericht. Gemiddeld heeft ons land 43 vluchtelingen erkend per dag.
De forse stijging is een gevolg van de vluchtelingencrisis van vorig jaar. De vluchtelingen die toen binnenkwamen, krijgen pas dit jaar bescherming omdat het zes maanden tot een jaar duurt om een dossier af te ronden. Dat geeft een vertekend beeld, want ondanks het recordaantal erkenningen lijkt het ergste van de vluchtelingencrisis voor ons land achter de rug. Mogelijk is het aantal nog iets hoger, aangezien erkende vluchtelingen onder bepaalde voorwaarden familie kunnen laten overkomen.

Een groot deel van de vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden, vooral uit Syrië, maar ook uit Irak en Afghanistan. "Daarom is het erkenningspercentage zo hoog", verklaart Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. De beschermingsgraad is 54,8 procent in 2016, net iets hoger dan vorig jaar. Toen zijn 52,7 procent van de aanvragen erkend.

Door de afspraak met Turkije over de opvang van vluchtelingen uit Syrië en Irak en het afsluiten van de vluchtelingenroute, is het aantal mensen dat tot ons land raakt wel gedaald.

Record aan aanvragen

Vorig jaar vroeg een recordaantal van 44.760 mensen asiel aan in ons land, met een historische piek in de zomermaanden. Tot en met november 2016 viel dat item echter drastisch terug tot 17.131. Dat is een daling met 62 procent, dat komt ongeveer overeen met de niveaus van voor de vluchtelingencrisis.

Het vorige recordjaar was 2000, toen 42.691 mensen asiel aanvroegen. Maar toen ging het vaak om economische vluchtelingen uit de Balkan die geen recht hadden op bescherming, waardoor slechts 3 procent een verblijfsstatus kreeg.

Bron: deredactie.be