België vecht Europese transportregels aan: "Leefbaarheid van onze transportfirma’s staat op het spel"

6 maart 2021
België sluit zich aan bij de zaak die Malta voor het Europees Hof van Justitie aangespannen heeft tegen de zogenoemde cabotageregels die vanaf volgend jaar van kracht worden. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Ze zegt dat de nieuwe afspraken rond het uitvoeren van transporten in het buitenland, aansluitend op een internationaal transport, het verdienmodel van de Belgische en Vlaamse bedrijven onderuit dreigen te halen.

De cabotageregels maken deel uit van het Europese mobiliteitspakket, dat na jaren van onderhandelen vorige zomer werd goedgekeurd. De bedoeling is sociale dumping en oneerlijke concurrentie in de transportsector aan te pakken, maar ondanks de goedkeuring is het stof van de onderhandelingen niet gaan liggen.

Terwijl de West-Europese lidstaten tevreden zijn met de betere arbeidsomstandigheden van truckers die in het vooruitzicht gesteld worden, wordt in Oost-Europa voor het voortbestaan van veel transportbedrijven gevreesd. België struikelt vooral over de zogenoemde cabotageregels, die in februari 2022 in werking treden.

Wat is cabotage?

Cabotage is het tijdelijk uitvoeren van transporten in het buitenland na een internationale opdracht. Nu is het nog zo dat chauffeurs na een internationaal transport maximaal drie cabotageritten mogen uitvoeren gedurende zeven dagen.

Wanneer de nieuwe regels van kracht worden, zal daar een afkoelingsperiode van vier dagen aan toegevoegd worden. Chauffeurs zullen dan gedurende vier dagen geen nieuwe cabotage meer mogen ondernemen in dezelfde lidstaat.

Frankrijk

"Deze nieuwe regel beperkt de toegang tot belangrijke markten in onze buurlanden, in het bijzonder in Frankrijk. Dit kan het verdienmodel van Belgische en Vlaamse transportbedrijven onderuit halen en kan ik dus helemaal niet goedkeuren", schrijft Vlaams minister Peeters in een persbericht.

Daarom beslisten Peeters en haar ambtgenoten uit Wallonië (Philippe Henry, Ecolo) en Brussel (Elke Van den Brandt, Groen) om zich bij het beroep aan te sluiten dat Malta eerder al bij het Hof van Justitie heeft ingediend tegen de cabotageregels.

Onder leiding van de Vlaamse administratie werken de drie gewesten nu aan een memorie die de Belgische interventie in de zaak moet onderbouwen. Ook federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) steunt de procedure.

“Onaanvaardbaar”

Wat Peeters betreft is het mobiliteitspakket "een grote stap vooruit wat betreft de sociale aspecten in de sector van het wegvervoer". Maar de nieuwe cabotageregels vindt ze ronduit onaanvaardbaar. "(De) inperking van de cabotagemogelijkheden is er gekomen door de protectionistische overwegingen van enkele grote staten, die zo proberen komaf te maken met de concurrentie die ze voelen van onder meer onze Vlaamse transportbedrijven."

Afhankelijk van het besluit van het Hof en de aanpak van de Europese Commissie, dat concrete wetswijzigingen moet voorstellen, kunnen de regels nog aangepast worden, maakt Peeters zich sterk. "De leefbaarheid en de toekomst van onze transportfirma's staan op het spel. Ik wil al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de nieuwe Europese cabotageregels worden bijgestuurd."

Volgens federaal minister Gilkinet heeft de Belgische wegtransportsector zich de laatste jaren net in internationaal vervoer over korte afstand gespecialiseerd. "Dit mag niet worden ondermijnd door protectionistische maatregelen die indruisen tegen de ambitie van het mobiliteitspakket. Cabotage die eerlijk geregeld is, is efficiënt voor de logistiek en goed voor het milieu, omdat hierdoor lege ritten kunnen worden vermeden."

“Onvoorstelbaar”

SP.A-Europarlementslid Kathleen Van Brempt reageert vol onbegrip op Twitter. “Onvoorstelbaar”, zo schrijft ze. De “Vlaamse regering steekt haar middelvinger op naar de strijd tegen sociale dumping in de transportsector.”

Ze vreest dat de rechtszaak het hele pakket in gevaar kan brengen.

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'. 

Beluister het gesprek met Lydia Peeters uit 'De Wereld Vandaag'.