Belgische kinderen veel roekelozer op internet dan in buurlanden

14 november 2016
Volgens een nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Opinion Matters, zijn onze kinderen veel roekelozer op het internet dan hun Europese leeftijdsgenoten. Porno, pesten, en vrij spel op het internet, het kan allemaal...

27 procent van onze kinderen zou al in aanraking zijn gekomen met porno. Dirk Depover van Child Focus is verrast door het onderzoek maar zegt wel dat er andere onderzoeken zijn die de cijfers van Opinion Matters nuanceren. Belangrijk is dat kinderen beseffen wat ze zien. Ouders en opvoeders moeten de juiste context meegeven aan kinderen. 

Ouders moeten duidelijk maken dat porno niets te maken heeft met het echte leven. Dat het eigenlijk een soort toneelspel is dat niet klopt wanneer je kijkt naar echte relaties.

 Ook respect is belangrijk wanneer kinderen zich online begeven. Opvoeders en ouders moeten de basiswaarden van hoe we met elkaar omgaan ook meegeven wanneer het kind zich op sociale media begeeft. 

Het mag uit onderzoek dan wel blijken dat kinderen uit België en Nederland ruwer zijn online dan bij onze buren, toch wil Depover niet over een zogenaamde ruwheidscultus spreken. 

We zijn er misschien nog niet helemaal, maar veel jongeren kunnen echt wel de gevaren online inschatten. 

Dirk Depover merkt wel dat ouders en ook leerkrachten soms schrik hebben van het onderwerp 'internet'. Dat komt volgens hem omdat ze zelf niet goed weten hoe er mee om te gaan. De gouden tip die Depover meegeeft is om op zoek te gaan naar goed lesmateriaal en goede voorbeelden. Zelf sociale media gebruiken is ook een goede aanrader volgens Dirk omdat opvoeders zich dan makkelijker kunnen inleven in de vragen die kinderen hebben.