Belgische notarissen vieren feest

3 juni 2016
De Belgische notarissen vieren feest. Hun vakvereniging bestaat welgeteld 125 jaar en dat is een mooie gelegenheid voor De Ochtend om tijd te maken voor een gesprek. Want hoewel de notarissen de afgelopen jaren het aantal akten alleen maar zagen stijgen, worden ze toch vaak geconfronteerd met de vraag of hun beroep dezer dagen nog altijd nodig en relevant is.

"Integenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, bestaat er geen acte van de start," zegt Erik Van Tricht van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, maar is het allemaal begonnen met een gewone bijeenkomst van een aantal notarissen die samen de problemen wilden oplossen uit die tijd. Intussen zijn er zo’n 1 500 notarissen voor 1 200 notariaten met 7500 medewerkers. zegt Van Tricht.

De vraag of ze nog relevant zijn, moet vooral gesteld worden aan hun cliënten
Erik Van Tricht

Notarissen hebben de handen vol met onroerend goedactiviteiten: kopen, verkopen, kredieten. Ook familiaal vermogensrecht behoort tot de corebusiness, en nieuw ook, de successie- en vermogensplanning. "Die taken toewijzen aan een beëdigd ambtenaar, zoals in het buitenland gebeurt, leidt tot versnippering en oplopende kosten voor de clïent," zegt Van Tricht.

De tijd dat notaris een besloten beroepsgroep was, behoort tot de fabeltjes uit een nu wel echt verleden tijd

"Familiebanden volstaan niet meer. Men moet jurist zijn, een notariaatstudie gedaan hebben, en drie jaar stage doen." Pas dan kan men meedoen aan een vergelijkend examen. Maar Van Tricht geeft wel toe dat er nog altijd veel zonen en dochters of familieleden van notarissen dezelfde richting uitgaan. "Maar niet anders dan elders." Er hoeven ook niet langer nieuwe advocatenkantoren gecreëerd te worden. "Sinds 2000 kan elke kandidaat-notaris zich associëren."

Maar is het dan niet duur? Ook daar zijn de regels vastgelegd door de overheid, open en transparant. Maar een bedrag wil Van Tricht niet kwijt. "Hangt af van allerlei factoren…" Het beroep is intussen wel geëvolueerd wat het aantal vrouwen betreft. Was het vroeger vooral een mannelijke aangelegenheid, dan is het aantal vrouwelijke collega’s gegroeid tot één derde.

De uitdaging in de komende 125 jaar worden de nieuwe technologieën. Ook daar willen de notarissen werk van maken en een voortrekkersrol op juridisch vlak gaan spelen.

Radio 1 Select