Bepaalt Canadees bedrijfje lot van de Eurozone?

12 november 2015
Het kleine Canadese ratingbureau DBRS zou de sleutel van de Eurozone in handen hebben...

Dat lezen we vandaag toch in Die Welt. Moody's, Fitch, Standard and Poor's, die kennen we. Maar had u al van DBRS ('Dominion Bond Rating Service') gehoord?

Het betreft een kleine Canadese kredietbeoordelaar die als enige Portugal nog niet tot de gevreesde junkstatus had herleid.

Als DBSR dat - als reactie op de regeringscrisis in Portugal - morgen wel doet, kan de Europese Centrale Bank (ECB) dat land niet meer ondersteunen...

Hoe is het mogelijk dat een bedrijfje met amper 400 man zoveel zeggingsschap heeft? Kan Portugal zonder steun van de ECB? Kan de Eurozone zonder etc enz?