Bepaalt de schaliegas-industrie het Europees schaliegas-beleid?

16 april 2015

U weet dat er al lang gepleit wordt voor een gemeenschappelijk Europees energiebeleid. En dat schaliegas een relatief nieuwe maar zeer omstreden fossiele brandstof is. 'Erger dan steenkool' wordt wel eens beweerd.

Nu lazen we in The Guardian dat de groep experts die de EU adviseert over eventuele risico's van schaliegasontginning (fracking) wel heel erg lijkt op een comité van schaliegaslobbyisten.

Twee van de vijf leden hebben banden met Cuadrilla (een onafhankelijk Britse energiebedrijf dat gespecialiseerd is in het boren naar schaliegas) en ConocoPhilips (een Amerikaans olieconcern dat ook in de schaliegasbusiness zit). Twee behoren tot 'pro-schaliegas ministeries' in het VK en Polen en de vijfde zou banden hebben met de lobbygroep Shale Gas Europe.

In de commissies die onder die adviesgroep ressorteren zou zo'n 70% van de leden banden hebben met de fracking-industrie. Gisteren hebben de vertegenwoordigers van de milieubeweging zich collectief teruggetrokken uit dat adviesnetwerk.

Hallo Bart Staes?

Het plaatje komt van Corporate Europe Observatory (CEO), een non-profit organisatie die de invloed van lobbyisten op de Europese politiek onderzoekt.