Besliste Hitler 70 jaar geleden tot de Holocaust?

12 december 2011

Er is veel onderzoek gedaan naar de beslissing om de Europese Joden systematisch uit te roeien. Maar er bestaat onder historici geen consensus over het tijdstip waarop die beslissing is genomen. Er is immers nooit een document gevonden met het formele bevel tot de holocaust. Het staat zelfs niet vast dat de führer het besluit tot de 'Endlösung der Judenfrage' zelf nam.

Wat we wel weten is dat Hitler dag op dag 70 jaar geleden noteerde: "Wat de Joodse kwestie betreft is de Führer vast besloten schoon schip te maken. De vernietiging van de Joden moet de logische consequentie zijn. (...) We moeten geen medelijden hebben met de Joden, maar alleen met ons Duitse volk. Nu het Duitse volk weer 160.000 levens heeft geofferd in de campagne in het oosten, moeten de veroorzakers van dit bloedige conflict dat met hun leven betalen."

Daags nadien hield Hans Frank, de gouverneur-generaal van de bezette Poolse gebieden, een toespraak op de stafvergadering van het General Governement. Die bleef wel bewaard: "Die 3,5 miljoen Joden, we kunnen ze niet doodschieten, we kunnen ze niet vergiftigen, maar we zullen stappen ondernemen om ze met succes uit de weg te ruimen; de grootschalige procedures moeten we bespreken met het Reich. (...) We moeten de Joden vernietigen waar en wanneer dat mogelijk is, om de structuur van het Reich te bewaren".


Tijdens de Wannseeconferentie op 20 januari 1942 bespraken vijftien hoge nazi-ambtenaren dan in detail de "definitieve oplossing van het Jodenprobleem".

Lees en beluister ook